Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

HTML'de GET ve POST Metodu Arasındaki Fark

GET ve POST, verileri sunucuya gönderebilen iki etkili tekniktir ve tarayıcı, sunucuya iletişim kurması için mutlaka bunlara ihtiyaç duyar. İki yöntem, GET yönteminin kodlanmış verileri URI'ya eklediği durumlarda POST yöntemi durumunda verinin URI yerine vücuda eklendiği durumda belirgindir. Ayrıca, verileri almak için GET yöntemi kullanılır. Tersine, POST yöntemi verileri depolamak veya güncellemek için kullanılır.

Form etiketi, formun içeriğini ifade etmek için kullanılır; bu aynı zamanda form kontrolü olarak da bilinir. Bu formlar ilgili verilerle doldurulur ve daha sonraki işlemler için uzaktaki makineye gönderilir. Formun işleyişi iki önemli şey içerir: birincisi, form içeriğini EYLEM yardımı ile ele alan programın adres özelliğidir. Daha sonra, form verilerinin METHOD niteliği ile aktığı yöntem şartnamesidir.

EYLEM özelliği, HTML formunun nasıl ele alınacağını açıklar. METHOD niteliği, verilerin gönderim sürecini yönetir. GET ve POST yöntemi, METHOD özniteliği altında gelir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelALMAKPOST
Parametreler içine yerleştirilirURIVücut
amaçBelgelerin alınmasıVerilerin güncellenmesi
Sorgu sonuçlarıSık kullanılanlara eklenebilir.Yer işareti eklenemiyor.
GüvenlikDüz metin içinde olduğu gibi hassasGET yönteminden daha güvenli
Form veri türü kısıtlamalarıSadece ASCII karakterlere izin verilir.
Kısıtlama yok, hatta ikili verilere izin verilir.
Form veri uzunluğuMümkün olduğu kadar minimum tutulmalıdır.Herhangi bir aralıkta yalan olabilir.
görünürlükHerkes tarafından görülebilir.URL’de değişkenleri göstermez.
Değişken boyut2000 karaktere kadar.8 Mb'a kadar
CachingYöntem verileri önbelleğe alınabilir.Verileri önbelleğe almaz.

GET Metodunun Tanımı

GET yöntemi, URL'yi bir web sunucusundan HTML belgelerini almak üzere istemek için kullanılır. Tarayıcıların, HTTP protokolünün bir parçası olarak sayılan bilgileri sunması geleneksel bir yöntemdir. URL şeklinde temsil edilen GET yöntemi, yer imlerine eklenebilir. GET, arama motorlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıcı tarafından bir sorgunun arama motoruna gönderilmesinden sonra, motor sorguyu yürütür ve sonuçtaki sayfayı verir. Sorgu sonuçları bir link (yer imi) olarak ayarlanabilir.

GET yöntemi, CGI programına form kullanımını kullanan sorgulama ile erişime yardımcı olan çapaların oluşturulmasını sağlar. Sorgu bir bağlantıya dönüştürülür, bu nedenle bağlantı ziyaret edildiğinde CGI programı uygun bilgiyi veri tabanından alır.

Girilen veriler URL’de görülebildiğinden, GET yönteminde bazı güvenlik sorunları vardır. Bir GET yönteminde yalnızca sınırlı miktarda veri iletilebilir, çünkü bir tarayıcının geçebileceği URL'nin uzunluğu bin karakter olabilir.

GET yöntemi ile ilgili diğer bir konu, yabancı dillerle ilgilenememesidir. GET yönteminin kullanılması önerilmemektedir, ancak yine de yöntem özellikleri tanımlanmadığında GET yöntemi varsayılan olarak kullanılmaktadır.

POST Yönteminin Tanımı

POST yöntemi, önemli miktarda bilginin içinden geçebileceği durumlarda uygundur. Bir sunucu isteği POST kullanan bir formla aldığında, soldaki bilgileri “dinler”. Basit bir ifadeyle, yöntem, istek üzerine URL yapıldıktan hemen sonra form girişiyle ilgili tüm bilgileri anında aktarır.

POST yönteminin web sunucusuyla iki kişi kurması gerekir, oysa GET yalnızca birini oluşturur. POST'taki istekler, boşlukların artı (+) işaretinde temsil edildiği ve karakterlerin URL modelinde kodlandığı GET yönteminde yönetildiği şekilde yönetilir. Ayrıca bir dosyanın öğelerini de gönderebilir.

HTML'de GET ve POST Yöntemi Arasındaki Temel Farklılıklar

  1. POST metodu parametreleri vücuda eklerken GET metodu parametreleri URI içerisine yerleştirir.
  2. GET, esas olarak bilgileri almak için kullanılır. Buna karşı, POST yönteminin amacı verileri güncellemektir.
  3. POST sorgusu sonuçları yer imlerine eklenemezken, GET sorgusu sonuçları URL biçiminde bulunduğundan yer imlerine eklenebilir.
  4. GET yönteminde bilgiler, güvenlik açıklarını ve bilgisayar korsanlığı riskini artıran URL'de görünür. Buna karşılık, POST yöntemi URL’de değişken göstermez ve esnek olmasını sağlayan çoklu kodlama teknikleri de kullanılabilir.
  5. GET yöntemi, formda kullanıldığında, veri türlerinde yalnızca ASCII karakterleri kabul edilir. Aksine, POST yöntemi form veri türlerini bağlamaz ve ASCII karakterlerinin yanı sıra ikili dosyalara izin vermez.
  6. GET yönteminde değişken boyutu yaklaşık 2000 karakterdir. Tersine, POST yöntemi 8 Mb'a kadar değişken boyuta izin verir.
  7. POST yönteminin verileri değilken GET yöntemi verileri önbelleğe alınabilir.


GET Örneği

Kullanıcı bir tarayıcının konum çubuğuna herhangi bir URL girdiğinde, http // www.example.com / xyz / file1.htm gibi . Adres daha sonra geçerli bir HTTP GET isteğine dönüştürülür, örneğin, GET / xyz / file1.htm HTTP / 1.0 .

Bu istek daha sonra www.example.com sunucusuna aktarılır. İstek, xyz dizinindeki file1.htm dosyasını ve HTTP'nin 1.0 lehçesine bağlanıp bağlanmadığını sorar. Burada kullanıcı dosyayı gönderdikten sonra dosyayı kendisi almaz, gerçekte form verilerini işlemek için bir program arka planda çalışıyor.

Kullanıcı, yürütülmesi için programın adıyla form verilerini iletmelidir. Bu yürütmeyi başarmak için form bilgileri istenen URL'ye eklenir. Gerçek verilerle birlikte yüz karakterli bir URL oluşturur; örneğin, //www.example.com/cgi-x/comments.exe?Name=AI+Alena&Age=23&Gender=female .

POST örneği

Bir form tarafından gönderilen veriler İsim = AI + Alena ve Yaş = 23 ve Cinsiyet = kadın gibi görünebilir. Program verileri bölümlere ayırarak işler. Form verileri, POST yönteminde ENCTYPE özniteliği kullanılarak farklı şekilde kodlanabilir.

Form içeriği genellikle URL’de görülmez ve ana avantajı, POST yöntemi kullanılarak önemli miktarda veri gönderilebilmesidir.

Sonuç

Verileri sunucuya göndermek için GET ve POST yöntemi kullanılır ve aralarındaki temel fark, GET yönteminin verileri formun işlem özelliğinde tanımlanan URI'ye eklemesidir. Tersine, POST yöntemi verileri istenen kuruluşa ekler. GET yönteminin kullanılması, hassas bilgilerin formda doldurulması gerektiğinde uygun değildir. POST yöntemi, kullanıcının şifreleri veya diğer gizli bilgileri doldurması gerektiğinde yararlıdır.

Top