Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

Sigorta ve Güvence Arasındaki Fark

Sigorta, sigorta şirketinin doğal afet nedeniyle veya bunun gerçekleşmesi kesin olmayan diğer herhangi bir olaydan kaynaklanan özel zarar için zararı veya zararı tazmin etmeyi taahhüt ettiği bir düzenleme olarak tanımlanmaktadır. Sigorta terimi, genellikle bu firmalar tarafından insanlara, menfaatlerini koruyacakları şekilde satılan finansal ürünler olduğu için güvence altına alınır.

Güvence, sigortacının ölüm gibi er ya da geç gerçekleşecek olan olayın teminatını sağladığı sözleşmeyi ifade eder. Yani, sigorta ve güvence arasındaki farkı da arıyorsanız, bu makale size yardımcı olabilir, bir okumaya devam edebilir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelSigortaGüvence
anlamSigorta, meydana gelebilecek ancak taşkın, hırsızlık, yangın vb. Gibi bir olayla ilgili olmayan bir olaya karşı koruma sağlayan bir düzenleme anlamına gelir.Güvence, ölüm gibi olduğu kesin olan bir olayın kapsamı için bir hükümdür.
DayalıTazminat ilkesiKesinlik ilkesi
E karşı korunmaBeklenen bir etkinlikKesin bir olay
Talebin ödenmesi için zamanlamaSadece belirsiz olayın gerçekleşmesinde.Ya olayın gerçekleşmesi ya da vadesi.
süreSadece bir yıl, her yıl yenilenebilir.Uzun vadede, yıllar boyunca süren.
tipGenel SigortaHayat sigortası
amaçHer türlü riske karşı sigortalıyı tazmin etmek.Belirtilen olayın gerçekleşmesi üzerine, ödemeyi güvence altına almak.
PolitikaBir riski önlemek veya aleyhine teminat almak için alınmıştır.Oluşumu kesin olan bir olaya karşı alınmış.
sigortacıSigortalıyı önceki pozisyonuna iade etmeyi taahhüt eder.Etkinlik gerçekleştiğinde, teminat tutarını ödemeyi taahhüt eder.
sigortalıRiske karşı tazminat karşılığında düzenli olarak prim ödemeyi taahhüt eder.Kapsanan olayın gerçekleştiği tarihte, fayda karşılığında, düzenli olarak prim ödemeyi taahhüt eder.

Sigortanın Tanımı

“Sigorta” terimi, iki taraf arasında bir sözleşme olarak tanımlanır; burada bir taraf (sigorta şirketi veya sigorta şirketi), diğer tarafa (sigortalı olan) verilen özel zararı veya primi, yani prim ödemesi için tazminat sözü verir. Kısacası, hüküm; sigortacılık primi karşılığında sigortalıya gelen mali zararın tazminat garantisini verir.

Sigortanın şart ve koşullarının belirtildiği belge sigorta poliçesi olarak bilinir. Sigorta poliçesi tarafından kapsanan zararların tipini ana hatlarıyla belirtir ve belirsiz bir olay meydana gelirse şirket tarafından ödenecek azami tutarı belirtir.

Sigorta, sigortalı tarafın kontrolü dışındaki bir olayın sonucu olarak kayıp veya hasar için parasal tazminat garantisi veren bir risk transfer mekanizmasıdır. Sigorta türleri:

 • Hayat sigortası : Kişinin hayat riskini kapsayan sigorta, hayat sigortası olarak bilinir. Bu sigorta türü güvence olarak kabul edilir. Burada, sigortalı poliçe veya sigortalı ailesinin ölümünden sonra sigortalıya ödenen toplam tutar ödenir.
 • Genel Sigorta : Hayat sigortası dışındaki herhangi bir sigorta genel sigorta olarak bilinir. Yangın sigortası, deniz sigortası veya çeşitli sigortaları içerir. Burada ödenen tazminat, sigortalıya verilen zararla eşdeğerdir.

Güvence Tanımı

Gerçekleşmesi kesin olan bir olay için (er ya da geç) geri ödeme sağlayan bir finansal teminatın teminat olarak bilinir.

En iyi güvence örneklerinden biri, poliçe sahibinin hayat riskini kapsayan hayat sigortasıdır. Sigortalıların ölümü üzerine, aday güvence altına alacak. Hayat sigortasında, sigorta poliçesi tutarı sadece olayın gerçekleşmesi durumunda ödenir, yani ölüm. Bununla birlikte, hayat sigortası poliçe tutarının poliçe vadesinde taksitle ödenmesini de sağlar. Hayat sigortası üç türe ayrılır:

 • Bütün hayat güvencesi : Güvence altına alınan tutarın sadece sigortalı ölmesi durumunda ödenmesi gereken hayatın tamamıdır.
 • Ömür boyu güvence süresi : Teminat edilen sürenin toplu olarak ödenmesi durumunda, vadenin vadesine ilişkin olarak ömür boyu güvence olarak adlandırılır.
 • Gelir : Temin edilen tutarın vade taksitinde ödenmesi durumunda, bir kereye mahsus ödeme yerine yıllık ödeme denir.

Sigorta ve Güvence Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıdaki noktalar sigorta ve güvence arasındaki farkları açıklar:

 1. Taşkın, hırsızlık, yangın vb. Meydana gelebilecek ancak zorunlu olmamak kaydıyla bir olaya karşı koruma sağlayan sözleşme sigorta olarak bilinir. Ölüm gibi olduğu kesin olan bir olayın kapsamı için teminata güvence denir.
 2. Sigorta tazminat ilkesine dayanırken, güvence biraz farklıdır ve bu kesinlik prensibine dayanmaktadır.
 3. Sigorta, beklenen bir olaya karşı koruma sağlar. Öte yandan, Güvence belirli bir olaya karşı koruma sağlama eğilimindedir.
 4. Sigorta durumunda, zararın veya hasarın geri ödenmesi yalnızca belirsiz olayın gerçekleşmesi durumunda ödenecektir. Buna karşılık, güvencede sigorta bedeli sigortalıların ölümü veya poliçenin vadesinde ödenir.
 5. Sigorta süresi yalnızca bir yıldır, özünde poliçenin süresi sona erdiğinde poliçe yenilenir. Kapak tarafında, güvence, birkaç yıldan fazla çalışan, uzun vadelidir.
 6. Sigorta, genel sigortayı, yani yangın sigortasını, deniz sigortasını veya çeşitli sigortaları kapsar. Güvence, tüm hayat sigortası, vadeli hayat sigortası ve yıllık gelir gibi hayat sigortasını kapsar.
 7. Sigorta, sigortalıyı riske karşı tanımayı amaçlar. Aksine, teminatın asıl amacı, belirtilen olayın gerçekleşmesi durumunda ödemeyi sağlamaktır.
 8. Sigorta poliçesi belirtilen riski önler veya aleyhine koruma sağlar. Güvenceden farklı olarak, politika belirli bir olaya karşı alınmaktadır.
 9. Sigortada, sigorta şirketi sigortalıyı önceki konumuna iade etmeyi taahhüt eder; Olay gerçekleşmeden önce işgal edildi. Buna karşılık, güvence olay gerçekleştiğinde, teminat tutarını ödemeyi taahhüt eder.
 10. Sigortada riske karşı tazminat alabilmek için düzenli aralıklarla primler ödemek sigortalı görevidir. Sigortalıların, primin ödemesini zamanında üstlendiği güvencenin aksine, ödenen olayın gerçekleşmesi üzerine, fayda karşılığında.

Sonuç

Bu makaleyi özetlemek gerekirse, sigorta ve güvence oldukça benzerdir, ancak sigortada poliçeye, olası olaylara karşı poliçeye koruma sağladığı gibi aralarında ince bir fark vardır ve bunlar ne zaman telafi edilir? olay meydana gelir. Öte yandan, güvence, gerçekleşmesi tartışılmaz olan olayları kapsamaktadır, ancak oluşum zamanları belirsizdir.

Top