Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

Satıcı ve Tedarikçi Arasındaki Fark

Tedarik Zinciri, nihai tüketiciye etkin bir şekilde mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımına katılan tüm kişilerin, varlıkların, kaynakların, işlemlerin ve teknolojilerin bir araya getirilmesidir. İş dünyasında, tedarik zinciri sürecinin önemli bağlantıları olduğu için satıcılar ve tedarikçiler gibi terimleri sık sık duyuyoruz. Satıcı, satış için müşterilere bir ürün sunan kişi iken, işlem ekonomik üretim zincirinin son halkasıdır.

Öte yandan, tedarikçi, tedarik etmek isteyen mal ve hizmetleri sağlamakla uğraşan bir kişi veya kurumdur. Tedarik zinciri sürecinin ilk ve en önemli bağlantısını oluşturur. Bu iki işletme terimini neyin farklı kıldığını bilmek için bu makaleyi okuyun.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelsatıcısatıcı
anlamSatıcı, müşteriye bir fiyat karşılığında mal ve hizmet satan kişi veya kurumdur.Tedarikçi, işi için gerekli olan hizmeti veya hizmeti sağlamak olanıdır.
İş ilişkisiB2CB2B
Tedarik zinciri bağlantısıSonİlk
AmaçMalları nihai tüketiciye satmak.Malları ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak.
Satış amacıkullanımtekrar satış
Sağlanan miktarKüçükyığın

Satıcı tanımı

Satıcı, üreticiden veya distribütörden ürün satın alan ve müşteriye satan bir kişidir. Malların üretimi ve satılması sürecine katılan son kişi olarak, malları doğrudan nihai müşteriye satıyorlar. Böylece, müşterileri ile sık sık etkileşime girerler ve onlarla iyi ilişkiler kurabilirler.

Tedarikçi tanımı

Tedarikçi, mal ve hizmetleri başka bir işletme için uygun hale getiren bir iş kişi veya işletme olarak tanımlanır. İşletmelerin çalışmaya devam etmeleri için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri sağlar. Tedarikçi, iş dünyasında malzeme, araç vb. Girdilerin ana kaynağı olduğundan, tedarik zincirinde önemli bir bağlantıdır. Üreticilere büyük miktarlarda mal sağlar.

Satıcı ve Tedarikçi Arasındaki Temel Farklılıklar

Satıcı ile tedarikçi arasındaki farkı bilmek için aşağıdaki noktalara değinilmelidir:

  1. Müşteriye para karşılığında mal veya hizmet satan kişi veya kuruluşa Satıcı denir. Tedarikçi, şirkete ürün ve hizmetlerin kaynağı olan bireysel veya ticari bir kuruluştur.
  2. Satıcı terimini işletmeden tüketiciye satış ilişkisinde kullanıyoruz. Öte yandan, satış ilişkisi iş dünyası olduğunda, tedarikçi terimini kullanıyoruz.
  3. Tedarik zinciri böyle devam eder, Tedarikçi> Üretici> Distribütör> Satıcı> Müşteri. Bu yüzden, tedarikçi tedarik zincirinin ilk halkası iken, satıcı zincirle ilgili ikinci en son kişidir.
  4. Tedarikçi, ihtiyacı olan işletmeye mal ve hizmet sağlamayı amaçlamaktadır. Buna karşı, satıcı ürünleri nihai tüketiciye satmayı amaçlamaktadır.
  5. Tedarikçi, yeniden satış amacıyla işletmelere mal satmaktadır. Tersine, Satıcılar ürünleri kullanım amaçları için müşterilere satarlar.
  6. Genel olarak, tedarikçi üreticilere toplu miktarlarda belirli bir mal türü sağlar. Çok çeşitli malları tutan ve son kullanıcıya küçük arsalar sağlayan satıcıdan farklı olarak.

Sonuç

Hem tedarikçi hem de satıcı, tedarik zincirinde bir aracının rolünü oynamaktadır. Satıcı ile tedarikçi arasındaki en büyük fark, satış amaçlıdır, yani mallar satıcı tarafından başka bir tarafa yeniden satılmak üzere satıldığında, satıcı olarak tedarikçi olarak adlandırılır. Aynı şekilde, tedarikçi doğrudan nihai tüketiciye mal tedarik ettiğinde, satıcı olarak adlandırılır.

Top