Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Standart Maliyetleme ve Bütçe Kontrolü Arasındaki Fark

Hem Standart Maliyetleme hem de Bütçe Kontrolü, maliyetlerin belirli denetim ve sorumluluk çizgileri boyunca kontrol edilebileceği, gerçek performansı önceden tanımlanmış parametre ile karşılaştırarak maliyeti kontrol etmeye odaklanan prensibine dayanır. Bununla birlikte, iki sistem birbirine benzer veya birbirine bağımlı değildir. Standart Maliyetleme, nedenlerle birlikte gerçek maliyet ile standart maliyet arasındaki farklılıkları sınırlar.

Aksine, Bütçe Denetimi, adından da anlaşılacağı gibi, bütçelerin yaratılması, ardından asıl çıktıların bütçelenmiş olanlarla karşılaştırılması ve derhal düzeltici önlem alınması anlamına gelir.

İki sistem, hedefleri belirleyerek performansı ölçmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, eski, tahminler, maliyet hesapları ancak daha sonra finansal hesaplarla ilgili detaylar. Benzer şekilde, Standart Maliyetleme ve Bütçe Kontrolü arasında aşağıda tartışılan birçok fark vardır.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelStandart MaliyetBütçe kontrolü
anlamGerçek ve standart maliyetler arasında bir karşılaştırma yaparak performans ve faaliyet değerlendirmesinin yapıldığı maliyetleme yöntemi Standart Maliyettir.Bütçe Kontrolü, bütçelerin hazırlandığı ve istenen sonucu elde etmek için gerçek ve bütçeli rakamlar arasında sürekli karşılaştırmaların yapıldığı bir sistemdir.
temelÜretimle ilgili verilere dayanarak belirlenir.Bütçeler, yönetim planları temelinde hazırlanır.
menzilMaliyet detayları ile sınırlıdır.Maliyet ve finansal verileri içerir.
kavramBirim KavramıToplam Konsept
kapsamDarGeniş
Varyansların RaporlanmasıEvetYok hayır
Geçici değişikliklerin şartlardaki etkisiKısa vadeli değişiklikler standart maliyetleri etkilemeyecektir.Kısa vadeli değişiklikler bütçeli maliyetlerde gösterilecektir.
karşılaştırmaGerçek maliyetler ve gerçek üretimin standart maliyetiGerçek rakamlar ve bütçeli rakamlar
uygulanabilirlikÜretim endişeleriTüm iş endişeleri

Standart Maliyetin Tanımı

Standart Maliyetlendirme, malzeme, işçilik ve genel giderlerin performansının ölçülmesine ve düzeltmelerin yapılması için varyansların raporlanmasına yardımcı olan bir maliyet muhasebesi tekniğidir. Varyanslar detaylı olarak analiz edilmekte ve gerçek maliyetlerin, gerçek üretim maliyetinin standart maliyet ile karşılaştırılması ve bunun nedenlerinin belirlenmesi ile raporlanmaktadır. İki çeşit varyans vardır, yani uygun (gerçek maliyet standart maliyetten daha azdır) ve olumsuz (gerçek maliyet standart maliyetleri aşmaktadır).

Standart Maliyetlendirme sürecinde aşağıdaki adımlar atılmıştır:

 • Sabitleme Standartları
 • Gerçek Maliyetlerin Belirlenmesi
 • Gerçek rakamlarla standart rakamların karşılaştırılması
 • Varyans analizi ve raporlama
 • Varyansların tespiti için düzeltici önlem almak

Standart Maliyetlendirme, maliyetleri belirlemek ve kontrol etmek için bir araçtır. Bu teknik ile organizasyon kaynakları en iyi şekilde kullanabilir. Buna ek olarak, yönetim sapmaları değerlendirerek, yani gerçek performans ile standart performans arasındaki farkı analiz ederek organizasyonel faaliyetleri kontrol edebilir.

Bütçe Kontrolünün Tanımı

Bütçe Kontrolü ile, bir kurumun faaliyetlerinin istenen hedeflere ulaşacağı şekilde yönlendirildiği ve düzenlendiği bir yönetim işlevi kastedilmektedir. İşlemlerin önceden planlandığı bir kontrol tekniğidir ve beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığını bilmek için gerçek sonuçlarla karşılaştırılır. Bu sistemin ana özellikleri şunlardır:

 • Bütçeler politika gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır.
 • Performansı gözden geçirmek için gerçek çıktı ile bütçelenmiş hedefler arasında sürekli karşılaştırmalar yapılır.
 • Mevcut şartların değişmesi durumunda revizyon yapılır.
 • Beklenen sonuçlara ulaşılmazsa uygun önlemler alınır.

Burada bütçe, gelecekteki dönemler için önceden hazırlanmış ve işletme organizasyonunun ekonomik faaliyetleri ile ilgili detayları içeren parasal terimlerle ifade edilen yazılı bir mali tabloya atıfta bulunmaktadır.

Bütçe Kontrolü sistemi, sorumlulukları belirleme ve istenen sonuçları elde etmek için faaliyetleri koordine etme yönetimini kolaylaştırır. Kuruluşun bir bütün olarak performansını ölçmek için yönetime yardımcı olur. Ayrıca, mevcut eğilimleri gözden geçirerek gelecekteki politikaların oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.

Standart Maliyetleme ve Bütçe Kontrolü Arasındaki Temel Farklılıklar

Standart maliyetleme ve bütçe kontrolü arasındaki ana farklar şunlardır:

 1. Standart Maliyetleme, gerçek ve standart maliyetlerin karşılaştırılmasıyla performansın ölçüldüğü bir maliyet muhasebesi sistemidir. Bütçe Kontrolü, istenen sonucu elde etmek için gerçek ve bütçelenmiş sonuçların sürekli olarak karşılaştırıldığı bir kontrol sistemidir.
 2. Standart Maliyetlendirme, maliyet verileri ile sınırlıdır, ancak Bütçe Kontrolü, işletmenin ekonomik verilerinin yanı sıra maliyetle de ilgilidir.
 3. standart maliyetlendirme, birim kontrolün aksine, bütçe kontrolünün aksine toplam bir kavramdır.
 4. Standart Maliyetlendirme, yalnızca üretim maliyetleri ile sınırlı sınırlı bir kapsamda bulunurken, Bütçe Kontrolü, tüm organizasyonun bütün faaliyetlerini kapsadığı için nispeten daha geniş bir kapsama sahiptir.
 5. Standart Maliyetlendirme varyansları ortaya çıkarılmakta ve raporlanmaktadır; ancak bütçe kontrolünde, kontrol aynı anda yapıldığından, varyanslar açıklanmamaktadır.
 6. Standart Costing'te karşılaştırma, gerçek maliyet ile gerçek çıktının standart maliyeti arasında yapılır. Diğer taraftan, Bütçe Kontrolünde gerçek ve bütçelenmiş performans arasında bir karşılaştırma yapılmıştır.
 7. Standart maliyetler, koşullardaki kısa vadeli değişiklikler nedeniyle değişmez, ancak bütçelenmiş maliyetler değişebilir.
 8. Standart Maliyetlendirme, imalat kaygıları için geçerlidir. Tüm kuruluşlara uygulanan Bütçe Kontrolünün aksine.

Sonuç

Hem Standart Maliyetleme hem de Bütçe Kontrolü, performansı değerlendirmek ve gerçek ve tahmin edilen rakamların uyuşmazlığını analiz etmek için bir kıstas sağlayan tekniklerdir. Bütçe Kontrolü, yan yana karşılaştırmalar yapar ve bu nedenle bütçelerde periyodik revizyonlar yapılmasının nedeni budur ve bu nedenle Standart maliyetlemede bulunmayan varyansları bildirmeye gerek yoktur.

Top