Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Bilim ve Teknoloji Arasındaki Fark

Bilim ve teknoloji terimleri, genellikle aynı nefeste telaffuz edilir ve eşanlamlı olarak kullanılır, çünkü yakından iç içe geçmişlerdir, farklılıklarının çoğu zaman göz ardı edildiği bir durumdur. Bilim, doğal fenomen hakkında bilgi edinmenin yanı sıra Gökyüzünün neden mavi olduğu gibi bu fenomenin nedenleriyle de ilgilidir. Neden yapraklar yeşil? Yağış neden oluşur? Gökkuşağının renkleri nelerdir? Bitkiler yiyeceklerini nasıl yapar? Ve bunun gibi. Bu bilgi uygulamaya konulduğunda, insan ihtiyaçlarını veya sorunlarını çözmek için teknoloji olarak adlandırılır.

Kısacası, bilim teorileri, ilkeleri ve yasaları ele alırken, teknoloji tamamen ürünler, süreçler ve tasarımlar ile ilgilidir. Bu makalede alıntı olarak, bilim ve teknoloji arasındaki tüm önemli farklılıkları tartışacağız.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelBilimteknoloji
anlamBilim, gözlem ve deneylerle, belirli bir konuda bilgi edinmenin metodik bir yoludur.Teknoloji, bilimsel bilgilerin çeşitli amaçlarla pratik bir şekilde uygulanmasına itina eder.
Bu ne?Yeni bilgiyi keşfetme sürecidir.Yeni ürünler yaratmak için bilim yasalarının kullanılmasıdır.
EfektBu kullanışlıYararlı veya zararlı olabilir.
DeğişiklikDeğişmez.Sürekli değişir
Gerilmelerkeşifİcat
İle fırsatlarDoğal ve fiziksel dünyanın yapısı ve davranışının incelenmesi, öncüllerin oluşturulması.Bu binaları uygulamaya koymak.
Değerlendirme yöntemiAnaliz, tümdengelim ve teori geliştirmeTasarımın analizi ve sentezi.
kullanımTahminlerde bulunmak için kullanılırÇalışmayı basitleştirin ve insanların ihtiyaçlarını yerine getirin.

Bilimin tanımı

Bilim kelimesi, doğal olayları aydınlatmak için deney ve gözlem yoluyla bilgi edinme sistemi olarak açıklanmaktadır. Keşfetmeye metodik ve rasyonel bir yaklaşımdır, Evrendeki nesneler nelerdir? Nasıl çalışıyorlar? vb. Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, botanik, psikoloji vb. gibi birçok dallara sahip bir disiplindir.

Basit bir ifadeyle, bilim, çevremizdeki her şey hakkında analiz yoluyla edinilen bilgi kümesidir. Bilgi, görüşler ve kişisel seçimler yerine konuyla ilgili gerçeklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Ve böylece, bilim tarafından üretilen ifadeler ve yasalar, iyi gözlemlenip test edildiklerinden sorgulanamaz.

Bilim, en son teknolojinin geliştirilmesinde kullanılabilir, hastalıkları iyileştirir ve birçok başka sorunu çözebilir. Daha fazla araştırma için bir soru odasını bırakan bilimsel bilgimizi genişletmek için sürekli araştırma yapılır.

Teknolojinin Tanımı

Teknoloji, enstrümanlar veya araçlar yaratmaya veya bilimsel araştırmayı tamamlamaya adanmış teknik, beceri, süreç, tasarım, ürün vb. Endüstriyel, ticari veya günlük kullanım için ürünlerin yaratılması, tasarlanması ve kullanımında pratik uygulamaya sahip bir bilgi kümesidir.

Belli bir teknolojinin yardımıyla yaratılan şeylerle çevriliyiz, yani çalışıp, iletişim halinde, seyahat, üretim, güvenli veri, iş ve hemen hemen her yerde. Çoğu insan teknolojisini kullanır, işlerini kolaylaştırmak ve yeteneklerini genişletmek için kullanır. Aynı zamanda çeşitli bilimsel sorunlara bir çözüm sağlar.

Bilim ve Teknoloji Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen hususlar, bilim ve teknoloji arasındaki temel farklılıkları açıklar:

  1. Bilim, çeşitli gözlem ve deneylerle, bir konu hakkında bilgi toplamanın organize bir yolu olarak tanımlanabilir. Teknoloji, bilim kanunlarının farklı amaçlar için pratik kullanımıdır.
  2. Bilim, yeni bilgileri keşfetme sürecinden başka bir şey değildir; oysa teknoloji, bilimsel bilgiyi uygulamaya koymaktadır.
  3. Bilim, doğal bir fenomen ve nedenleri hakkında bilgi edinmede çok faydalıdır. Aksine, teknoloji yararlı veya zararlı olabilir, yani teknoloji hem nimet hem de yanıltıcıdır, öyle ki, eğer doğru şekilde kullanılırsa, yanlış bir şekilde kullanılırsa, bir takım problemleri çözmede insanlara yardım edebilir. kullanır, tüm dünyanın tahrip olmasına neden olabilir.
  4. Bilim değişmez kalır; daha fazla bilgiye sadece eklemeler yapılır. Tersine, teknoloji hızlı bir şekilde değişiyor, yani önceki teknolojide sürekli iyileştirme yapıldı.
  5. Bilim, doğanın gerçekleri ve kanunları gibi keşfe vurguluyor. Teknolojiden farklı olarak, insan çalışmalarını kolaylaştırmak için en son tekniğin geliştirilmesi gibi icatlara odaklanır.
  6. Bilim, tesisler yaratmak için doğal ve fiziksel dünyanın yapısı ve davranışının incelenmesidir. Buna karşılık, teknoloji bu öncüllerin hayata geçirilmesiyle ilgilenmektedir.
  7. Bilim, analiz, kesinti ve teori geliştirme ile ilgilidir. Diğer taraftan, teknoloji tasarımın analizine ve sentezine dayanmaktadır.
  8. Bilim tahminleri yapmak için kullanılırken, teknoloji işi basitleştirir ve insanların ihtiyaçlarını karşılar.

Sonuç

Özetlemek gerekirse, bilimin bildiğini, ancak teknolojinin yapmakla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Sorunların çözülmesiyle ilgili olduğunda, her iki disiplin birlikte çalışır. Bilim, evrende var olan şeyler hakkında bilgi edinmemize ve gelecekteki sonuçlar hakkında öngörülerde bulunmamıza yardımcı oldu. Öte yandan teknoloji, daha az zamanda daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı olan çeşitli ürünler sunarak işimizi basitleştirmemize yardımcı oldu. Bununla birlikte, bazı olumsuz kullanımları da vardır, bu nedenle daima olumlu kullanılmalıdır.

Top