Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Maliyet Muhasebesi ve Finansal Muhasebe Arasındaki Fark

Maliyet Muhasebesi, bir birimin birimlerinin üretiminde meydana gelen maliyetlerle ilgilenen muhasebe kolunu ifade eder. Öte yandan, finansal muhasebe, işletmenin kesin konumunu sergilemek için kuruluşun finansal verilerinin kaydedilmesi ile ilgili muhasebe anlamına gelir.

Maliyet muhasebesi, endişenin kârını ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla işlemleri kontrol etmek için bilgi üretir. Buna karşılık, Finansal muhasebe, muhasebe dönemi için finansal sonuçları ve dönemin son günündeki varlık ve borçların konumunu belirler. Bu ikisi arasında bir karşılaştırma yoktur, çünkü kullanıcılar için eşit derecede önemlidir. Bu makale, maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki farkı tablo halinde göstermektedir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelMaliyet MuhasebesiFinansal Muhasebe
anlamMaliyet Muhasebesi, bir kuruluşun üretim faaliyetlerinde işletmelerde meydana gelen çeşitli masrafları takip ettiği bir muhasebe sistemidir.Finansal Muhasebe, belirli bir tarihte şirketin doğru finansal durumunu göstermek için işletme hakkındaki finansal bilgilerin kayıtlarını tutan bir muhasebe sistemidir.
Bilgi türüÜretim sürecinde kullanılan malzeme, işçilik ve genel giderlerle ilgili bilgileri kaydeder.Parasal terimlerdeki bilgileri kaydeder.
Kayıt için hangi tür maliyet kullanılır?Hem tarihi hem de önceden belirlenmiş maliyetSadece tarihsel maliyet.
KullanıcılarMaliyet muhasebesi tarafından sağlanan bilgiler yalnızca çalışanlar, direktörler, yöneticiler, süpervizörler vb. Gibi kurumun iç yönetimi tarafından kullanılır.Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgilerin kullanıcıları, alacaklılar, hissedarlar, müşteriler vb. Gibi iç ve dış taraflardır.
Hisse Senedi DeğerlemesiMaliyetliMaliyet veya Net Gerçekleşebilir Değer (hangisi daha düşükse).
ZorunluHayır, üretici firmalar dışında zorunludur.Tüm firmalar için evet.
Raporlama ZamanıMaliyet muhasebesi tarafından sağlanan detaylar sık ​​sık hazırlanır ve yönetime raporlanır.Mali tablolar, normalde 1 yıl olan muhasebe dönemi sonunda raporlanır.
Kar AnaliziGenel olarak, kar belirli bir ürün, iş, parti veya süreç için analiz edilir.Gelir, gider ve kar, işletmenin belirli bir döneminde birlikte analiz edilir.
amaçMaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek.Finansal işlemlerin tam kaydını tutmak.
TahminBütçeleme teknikleri ile tahmin yapmak mümkündür.Tahmin etmek hiç mümkün değil.

Maliyet Muhasebesinin Tanımı

Maliyet Muhasebesi, maliyet bilgilerini periyodik olarak kaydetmek, özetlemek ve raporlamak için kullanılan muhasebe alanıdır. Birincil işlevi maliyetleri tespit etmek ve kontrol etmektir. Maliyet verileri kullanıcılarının satış fiyatlarının belirlenmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, planların ve eylemlerin projelendirilmesi, işçinin verimliliğinin ölçülmesi, vb. Karar vermelerine yardımcı olur.

Maliyet Muhasebesi, kuruluşun iyi karar alma sürecine yol açan ilgili bilgileri sağlayarak finansal muhasebenin etkinliğini arttırır. Her üretim seviyesinde ortaya çıkan maliyeti izler, yani malzemenin girişinden üretime kadar, her maliyet kaydedilir. İki tür Maliyet Muhasebesi sistemi vardır, bunlar:

  • Bütünleşik Olmayan Muhasebe Sistemi : Maliyet bilgisi için ayrı kitap kümesinin tutulduğu muhasebe sistemi.
  • Entegre Muhasebe Sistemi : Maliyet ve finansal verilerin tek bir kitap kümesinde tutulduğu muhasebe sistemi.

Finansal Muhasebenin Tanımı

Finansal Muhasebe, işletmenin tüm parasal işlemlerinin tam kaydını tutan ve finansal dönem sonunda bunları mali tabloların kullanıcıları arasında okunabilirliğini artıran uygun formatlarda raporlayan muhasebe dalıdır. Finansal bilgilerin kullanıcıları, yani iç yönetimden dış taraflara kadar birçok şeydir.

Finansal tabloların hazırlanması, işletmenin belirli bir muhasebe dönemi için belirlenmiş bir şekilde finansal muhasebe ana hedefidir. Bir kurumun bir dönem içindeki performansını, karlılığını ve finansal durumunu izlemeye yardımcı olan Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akışı Tablosunu içerir.

Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgiler, farklı kuruluşlar arasında karşılaştırmalar yapmanın ve sonuçlarının çeşitli parametreler üzerinde analiz edilmesinde yararlıdır. Buna ek olarak, çeşitli mali dönemlerin performansı ve karlılığı da kolayca karşılaştırılabilir.

Maliyet Muhasebesi ve Finansal Muhasebe Arasındaki Temel Farklılıklar

Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ana farklar şunlardır:

  1. Maliyet Muhasebesi bir kuruluşun maliyet kayıtlarını tutmayı amaçlar. Finansal Muhasebe, bir organizasyonun tüm finansal verilerini korumayı amaçlar.
  2. Maliyet Muhasebesi Hem tarihi hem de belirlenen maliyetleri kaydeder. Tersine, Mali Muhasebe sadece tarihsel maliyetleri kaydeder.
  3. Maliyet Muhasebesi kullanıcıları, kurumun iç yönetimi ile sınırlıdır, oysa Mali Muhasebe kullanıcıları dış tarafların yanı sıra iç taraflardır.
  4. Maliyette, muhasebe stoğu maliyette, finansal muhasebe ise, hisse senedi iki değerin altında değerlenir, yani maliyet veya net gerçekleşebilir değer.
  5. Maliyet Muhasebesi, yalnızca imalat ve üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluş için zorunludur. Öte yandan, Mali Muhasebe tüm kuruluşlar için zorunlu olduğu gibi Şirketler Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine de uymak şarttır.
  6. Maliyet Muhasebesi bilgileri periyodik olarak sık aralıklarla rapor edilir, ancak mali muhasebe bilgileri, mali yılın tamamlanmasından sonra rapor edilir, yani genellikle bir yıl.
  7. Maliyet Muhasebesi bilgileri, belirli bir ürün, iş veya süreçle ilgili karı belirler. Belirli bir dönemde yapılan tüm organizasyon için karı belirleyen Finansal Muhasebenin aksine.
  8. Maliyet Muhasebesinin amacı maliyetleri kontrol etmektir, ancak finansal muhasebenin amacı, muhasebe dönemi sonunda raporlamanın yapılabileceği temelinde finansal bilgilerin eksiksiz kayıtlarını tutmaktır.

Sonuç

Yani, yukarıda Maliyet Muhasebesi ve Finansal Muhasebe arasındaki en önemli farklar vardır. Maliyet Muhasebesi tarafından sağlanan bilgiler, yöneticilerin maliyetleri kontrol etme kararlarında yardımcı olur, ancak karşılaştırılabilirliği yoktur. Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgiler kıyaslama yapabilir, ancak gelecekteki tahminler bu bilgilerle yapılamaz. Her ikisinin de yan yana gitmesinin nedeni, aslında maliyet muhasebesi verilerinin finansal muhasebe için faydalı olmasıdır.

Top