Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

ANOVA ve ANCOVA Arasındaki Fark

ANOVA iş, ekonomi, psikoloji, biyoloji ve eğitim gibi çeşitli disiplinlerde araştırma yapmak için bir veya daha fazla örnek olması durumunda etkili bir tekniktir. Her ikisi de, ANCOVA ile yanlış anlaşılmıştır, çünkü her ikisi de, kontrol edilmeyen bağımsız değişkenin sonuçlarını göz önünde bulundurarak, kontrol edilen bağımsız değişkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bağımlı değişkenin ortalama değerlerinde varyansı kontrol etmek için kullanılır.

ANOVA, iki veya daha fazla popülasyonun araçlarını karşılaştırmak ve karşılaştırmak için kullanılır. ANCOVA, diğer değişkenleri göz önüne alırken, iki veya daha fazla popülasyonda bir değişkeni karşılaştırmak için kullanılır. ANOVA ve ANCOVA arasındaki farkları bilmek makaleye bir göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelANOVAANCOVA
anlamANOVA, homojenlik için çoklu veri grupları arasındaki farkı inceleyen bir süreçtir.ANCOVA, bir veya daha fazla metrik ölçekli istenmeyen değişkenin araştırmaya başlamadan önce bağımlı değişkenden etkisini ortadan kaldıran bir tekniktir.
KullanımlarıHem doğrusal hem de doğrusal olmayan model kullanılır.Sadece doğrusal model kullanılır.
İçerirKategorik değişken.Kategorik ve aralık değişkeni.
EşdeğişkeneYok SayılanDüşünülen
BG değişimiGrup Arası (BG) varyasyonun tedaviye atfedilmesi.Grup (BG) varyasyonunu tedaviye ve değişkenliğe ayırır.
WG varyasyonuGrup İçindeki (WG) varyasyon, bireysel farklılıklara atfedilen özellikler.Grup İçinde (WG) varyasyonunu, bireysel farklılıklara ve değişkenlere ayırır.

ANOVA'un tanımı

ANOVA varyans analizine genişler, örnekler arasındaki varyasyon miktarına karşılık gelen örnekler içindeki varyasyon miktarını inceleyerek, iki veya daha fazla popülasyondaki farkı belirlemek için kullanılan istatistiksel bir teknik olarak tanımlanır. Veri setindeki toplam varyasyon miktarını iki bölüme ayırır, yani şansa verilen miktar ve belirli nedenlere atfedilen miktar.

Varsayılan veya bağımlı değişkeni etkileyen faktörleri analiz etmenin bir yöntemidir. Farklı kategoriler arasında, sayısız olası değerden oluşan faktörler içindeki varyasyonları incelemek için de kullanılabilir. İki tiptir:

 • Tek yönlü ANOVA : Farklı kategoriler arasındaki farkı araştırmak için bir faktör kullanıldığında, olası birçok değeri vardır.
 • İki yönlü ANOVA : Bir değişkenin değerlerini etkileyen iki faktörün etkileşimini ölçmek için aynı anda iki faktör incelendiğinde.

ANCOVA'un tanımı

ANCOVA, Kovaryans Analizi anlamına gelir; araştırma yapmadan önce bir veya daha fazla aralıklı yabancı değişkenin etkisini bağımlı değişkenden elimine eden genişletilmiş bir ANOVA şeklidir. ANOVA ve regresyon analizi arasındaki orta noktadır; burada iki veya daha fazla popülasyondaki bir değişken, diğer değişkenlerin değişkenliği göz önüne alındığında karşılaştırılabilir.

Bir bağımsız değişken kümesinde hem faktörden (kategorik bağımsız değişken) hem de ortak değişkenden (metrik bağımsız değişken) oluştuğunda, kullanılan teknik ANCOVA olarak bilinir. Değişkenlerden dolayı bağımlı değişkenlerdeki fark, her bir tedavi koşulunda bağımlı değişkenin ortalama değerinin ayarlanmasıyla ortadan kalkar.

Bu teknik, metrik bağımsız değişken diğer değişkenlerle değil, bağımlı değişkenle doğrusal olarak ilişkilendirildiğinde uygundur. Aşağıdaki bazı varsayımlara dayanmaktadır:

 • Bağımlı ve kontrolsüz değişken arasında bir ilişki vardır.
 • İlişki doğrusaldır ve bir gruptan diğerine özdeştir.
 • Çeşitli tedavi grupları popülasyondan rastgele toplanır.
 • Gruplar değişkenlik bakımından homojendir.

ANOVA ve ANCOVA Arasındaki Temel Farklar

AOVA ve ANCOVA arasındaki fark söz konusu olduğunda, aşağıda verilen hususlar çok önemlidir:

 1. Homojenlik için çoklu gruplar arasındaki varyansı belirleme tekniği Varyans Analizi veya ANOVA olarak bilinir. Araştırma yapmadan önce bir veya daha fazla metrik ölçekli istenmeyen değişkenin bağımlı değişkenden etkisini çıkarmak için kullanılan istatistiksel bir süreç ANCOVA olarak bilinir.
 2. ANOVA hem doğrusal hem de doğrusal olmayan model kullanırken. Aksine, ANCOVA sadece doğrusal model kullanır.
 3. ANOVA sadece kategorik bağımsız değişken, yani faktör içermektedir. Buna karşı ANCOVA, kategorik ve metrik bir bağımsız değişken içerir.
 4. Bir değişken, ANOVA'da hesaba katılmaz, ancak ANCOVA'da kabul edilir.
 5. ANOVA, sadece tedaviye özel olarak grup varyasyonları arasında karakteristiktir. Buna karşılık ANCOVA, grup varyasyonlarını tedaviye ve değişkenliğe göre ayırır.
 6. ANOVA grup farklılıkları içinde, özellikle bireysel farklılıklar için sergiler. ANCOVA'nın aksine, grup içindeki çatallaşmalar bireysel farklılıklar ve ortak değişkenlerde farklılık gösterir.

Sonuç

Bu nedenle, yukarıdaki tartışma ile iki istatistiksel teknik arasındaki farklar konusunda net olabilirsiniz. ANOVA iki grubun araçlarını test etmek için kullanılır. Öte yandan, ANCOVA varyans analizinin gelişmiş bir şeklidir; ANOVA ve regresyon analizini birleştirir.

Top