Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Hava ve İklim Arasındaki Fark

Hava durumu hayatlarımızda önemli bir rol oynamaktadır, çünkü günlük aktivitelerimiz çoğu gün meteoroloji departmanının belirli bir gün için yaptığı tahminlere göre planlanmaktadır. Belirli bir bölgedeki atmosferik koşulda, çok kısa bir süre boyunca değişimleri gösteren karmaşık fenomendir. Aksine, iklim, uzun bir süre zarfında belli bir yerin hava durumunu gösterir.

Genellikle aynı ve aynı şey olarak algılanan bu iki terim aslında birbiriyle yakından ilişkili olan farklıdır. Hava durumu ve iklim arasında, zamanın uzunluğu ve onları etkileyen faktörler arasında fark vardır. Bu nedenle, iki terimi daha iyi anlayabilmek için makaleyi okuyun.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelHavaİklim
anlamHava, sıcaklık, nem, rüzgar hızı vb. İle ilgili olarak belirli bir bölgenin günlük atmosferik durumudur.İklim, 25 yıldan fazla süren belirli bir yerdeki standart hava durumu modelini ima eder.
Bu ne?Bir bölgedeki atmosfer dakika dakika dakika.Bir bölgede ortalama hava.
temsilCoğrafi bir ortamda, kısa sürede atmosferin durumu nedir.Atmosfer tipik olarak uzun bir süre boyunca nasıl etki eder.
varyasyonSürekli değişir.Sürekli değişmez.
Tarafından etkilenmekSıcaklık, nem, hava basıncı, bulutluluk, yağış vb.Sıcaklık ve Yağış.
değerlendirmeKısa süreliUzun bir süre boyunca
Ders çalışmaMeterolojiİklimbilim

Hava Durumu Tanımı

Basitçe söylemek gerekirse, hava durumu sıcaklık, yağış, nem, bulutluluk, rüzgar hızı ve hava basıncı gibi çeşitli elementlerle ilgili günlük atmosfer koşulunu gösterir. Atmosferin konumunu belirtilen bir yerde ve zamanda, derece, yani sıcak veya soğuk, açık veya bulutlu, kuru veya ıslak olarak ifade eder.

Sürekli değişir, yani saatten bir saat ve günden güne. Hava durumu tahminleri zor bir iştir, çünkü çoğu zaman güneşli bir günde, ani şiddetli yağmurlar meydana gelir veya güneş yoğun yağmurlardan hemen sonra meydana gelir.

Güneş, hava koşullarındaki değişimin temel nedenidir, çünkü dünyadaki birincil enerji kaynağıdır. Dünyanın atmosferi, yüzeyi ve okyanusları tarafından emilen ve yayılan enerji, bölgenin hava koşullarında belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, rüzgarlar ve fırtınalar da hava koşullarında değişikliklere neden olur.

İklimin tanımı

'İklim' terimi, uzun yıllar boyunca belirli bir bölgedeki hava eğilimlerini ifade etmek için kullanılır. On yılların üzerindeki bir alanda ortak atmosferik paternin olduğunu belirten hava durumu istatistiki bilgileridir, yani günlük veya haftalık olarak meydana gelen hava değişikliklerini göstermez. Yani, bir ülkenin sıcaklığının en yüksek olduğunu gözlemlediğimizde, orası yerin iklimi çok sıcak demektir.

Bir yerin iklimi sıcaklık ve yağış gibi iki faktörden ve onu etkileyen diğer faktörlerden büyük ölçüde etkilenir, rüzgar hızı, güneş ışığı, yağış zamanlaması, nem vb. Bir bölgenin iklimini belirlemek için kullanılan standart süre 30 yıldır.

Hava Durumu ve İklim Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen noktalar, hava durumu ve iklim arasındaki fark söz konusu olduğunda önemli:

  1. Hava, sıcaklık, nem, rüzgar hızı vb. İle ilgili olarak belirli bir bölgenin rutin atmosfer koşuludur. Öte yandan, iklim, belirli bir yerin standart bir hava koşulunu belirli bir süre boyunca alması anlamına gelir.
  2. Hava, coğrafi bir alanın atmosferinin ani durumudur. Buna karşı, iklim, belirli bir bölgedeki ortalama havadır.
  3. Hava, kısa bir süre boyunca belirli bir bölgedeki atmosfer koşuludur. Yol gösteren iklimden farklı olarak, en uzun süre, tipik olarak uzun bir süre boyunca hareket eder.
  4. Bir yerin hava durumu birkaç saat içinde, hatta birkaç dakika içinde değişebilir, yani sık sık değişir. Bununla birlikte, bir yerin ikliminin değişmesi birkaç yıl alır ve bu nedenle sık sık değişmez.
  5. Hava, sıcaklık, nem, hava basıncı, bulutluluk, yağış vb. Faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Aksine, sıcaklık ve yağış, iklimi etkileyen iki önemli faktördür.
  6. Hava kısa bir süre için değerlendirilirken, örneğin meteoroloji departmanı tarafından gün veya hafta için. Bunun aksine, iklim uzun yıllar boyunca değerlendirilir.
  7. Hava çalışması meteoroloji olarak adlandırılırken iklimsel çalışma klimatoloji olarak adlandırılır.

Sonuç

Özetle, havanın bir şey olmadığını, belirli bir bölgenin belli bir anda nasıl hissettiğini söyleyebiliriz. Hava durumunu tespit etmek için veriler belirli bir zamanda kaydedilir. Kapak tarafında, iklim belirli bir yerdeki genel hava durumu, yani uzun bir süre boyunca kaydedilen hava durumu bileşenlerinin toplamıdır.

Top