Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Tendonlar ve Ligamentler Arasındaki Fark

Tendonlar kaslar ve kemikler arasındaki eklemleri bağlar veya destekler, bağlar kemikler arasındaki eklemleri destekler. Tendonlar güçlü ve esnek değildir, bağlar esnek ve esnektir. Her ikisi de kas-iskelet sisteminin bir parçası olan, eklemlerde ve kemiklerde hayati bir rol oynar ve böylece vücuttaki her türlü hareketten sorumludur.

Hepimizin bildiği gibi, insan vücudu 206 kemikten oluşur, bu kemikler kemiklerin hareketli ve hareketsiz eklemlerinden oluşur. Bu kemikler, ellerin, bacakların, oturma, yürüme vb. Birçok özel işlevi yerine getirmek için birçok parçaya indirgenir. Vücut hareketinde önemli bir rol oynayan bu önemli parçalardan ikisi tendon ve bağlardır.

Vücut kısımlarının hareketi sadece bu yapıların varlığı nedeniyle mümkündür. Her ne kadar bu ikisinin yapısı henüz aralarındaki farkı fark etmiyor. Ancak orada işlev ve çalışma, aralarındaki farkı anlayabileceğimiz farklıdır.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma EsasıTendonlarligamentleri
TanımTendon kasları kemiğe bağlar ve iskelet kaslarının sonunda bulunur. Bunlar elastik olmayan lifli bağ dokusudur.Ligamentler bir kemiği başka bir kemiğe bağlar ve böylece eklemlerde bulunur. Bunlar aynı zamanda daha güçlü ve esnek olan ve kemiklerin hareketlerine yardımcı olan bağ dokusu türüdür.
DoğaTendonlar elastik olmayan ve serttir.Ligamentler elastik ve güçlüdür.
LiflerLifler kompakt paralel demetler halinde bulunur.Lifler kompakt bir şekilde paketlenir ve paralel demetler halinde düzenlenmez.
FibroblastlarTendonda, fibroblastlar sürekli sıralarda bulunur.Ligamentlerde fibroblastlar saçılır.
OluşanTendonlar beyaz lifli bağ dokusundan yapılır.Ligamentler sarı lifli bağ dokusundan yapılır.
KatılıyorTendonlar kasların ucunu kemiğin herhangi bir yerine bağlar.Kemikleri eklemlerdeki kemiklere bağlar.
sınıflandırmaSınıflandırma yok.Üç kategoriye ayrılırlar: peritoneal bağlar, fetal kalıntı bağlar ve eklem bağları.

Tendon Tanımı

Tendonlar, vücudun parçalarını bağlamak için yapılmış lifli bağ dokusudur . Doku esneklik gösterir ve zordur. Tendonlar kasların uç kısmını kemiğin herhangi bir kısmına bağlar ve böylece bu yapılar arasında aracı veya ara bağlantı görevi görür. Tendon, kapasitenin ötesinde gerilme nedeniyle yırtıldığında tendinit olarak adlandırılır.

Bu, tendonların hasar gördüğü kısmın iltihaplanmasıyla sonuçlanır, tendinit ağrı, şişlik ve ayrıca kasların geçici işlev kaybıyla sonuçlanır.

Ligament tanımı

Ligamentler ayrıca kemikleri bağlamak için tasarlanmış bir çeşit bağ dokusudur, bunlar daha sert ve daha esnektir. Bağlar, eklemlerdeki kemiklerin uçlarını birleştiren konektörler olarak çalışır. Bu eklemler, basitten karmaşık olana kadar her türlü harekete izin verir.

Bağlar mukavemet ve destek sağlayan, eklemleri stabilize eden çeşitli şekil ve boyutlardadır. Ligament sınırların ötesine gerildiğinde, aynı zamanda hasar görür ve dokunun yırtılmasıyla yüzleşir. Bağ yırtılması, kemikler arasındaki eklemleri zayıflattığı için tendonunkinden çok daha ciddidir.

Bağın ana işlevi, bir eklemi vücudun eklemlerinin stabilizasyonuna yardımcı olan eklemlerdeki başka bir kemiğe bağlamaktır. Bağ yaralanmaları, bağlara uygulanan gerginlik veya ani kuvvetlerden kaynaklanır ve kopmaya neden olur. Ligamentler; periton ligamentleri, fetal kalıntı ligamentleri ve eklem ligamentleri . Periton ligamentleri, bağ dokusu yapısı yoluyla karın boşluğunun astarını oluşturur. Fetüsün zamanından beri fetal kalıntı ligamentler mevcuttur. Eklem ligamentleri bir kemiği diğerine bağlar.

Tendonlar ve Ligamentler Arasındaki Temel Fark

Tendonlar ve bağlar arasındaki temel farklar şunlardır:

  1. Tendon kasları kemiğe bağlar ve iskelet kaslarının sonunda bulunur ve beyaz lifli bağ dokusundan yapılırken, bağlar bir kemiği başka bir kemiğe bağlar, böylece eklemlerde bulunur ve sarı lifli bağ dokularından yapılır.
  2. Yapısal olarak tendonlar elastik olmayan ve sağlamdır, ancak bağlar elastik ve güçlüdür.
  3. Tendonlarda, lifler kompakt paralel demetler halinde bulunurken, ligamentlerde fiberler kompakt olarak paketlenir ve paralel demetler halinde düzenlenmez. Tendonlardaki fibroblast bile sürekli sıra formundadır, ancak bağlarda tendonlar saçılır.
  4. Ligamentler üç kategoriye ayrılır-peritoneal ligamentler, fetal kalıntı ligamentleri ve eklem ligamentleri, ancak tendonların böyle bir sınıflandırması yoktur.

Sonuç

Bu yazıda, vücudun her türlü hareketini destekleyen vücudun iki ana yapısını tartıştık. Tendonlar ve bağlar, yapısal ve fonksiyonel olarak farklı olan ve omurgalılardaki eklemlerdeki hareketlerin önemli bir rol oynayan iki yapıdır.

Top