Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Müfredat ve Müfredat Arasındaki Fark

Eğitime gelince, aklımızda ortaya çıkan ve genelde yanlış anlaşılan iki kavram, müfredat ve müfredattır. Ders programı, dersin kapsamındaki konuları ve dersleri kapsar. Diğer taraftan, müfredat, okulda veya kolejde öğretilen bölümleri ve akademik içeriği ifade eder. Öğrencilerin çalışma sırasında öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere itiraz eder.

Müfredat ve müfredat arasındaki temel fark, öncekinin belirli bir konuya odaklanmış olmasıdır. Aksine, ikincisi, bir öğrencinin çok yönlü gelişimi ile ilgilidir. Benzer şekilde, bu ikisi arasında, aşağıda verilen makalede tartışılan, bir okuma almanın başka farklılıkları da var.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelMüfredatMüfredat
anlamDers programı, bir konunun kapsadığı kavramların tüm bölümünü içeren belgedir.Müfredat, bir eğitim sisteminde veya bir derste öğretilen genel içeriktir.
MenşeiDers programı Yunanca bir terimdir.Müfredat Latince bir terimdir.
KurmakBir konuBir kurs
DoğaTanımlayıcızaman aşımına uğramış
kapsamDarGeniş
Tarafından belirlenenSınav komisyonuHükümet veya okul, kolej veya enstitünün idaresi.
terimSabit bir dönem için normalde bir yıl.Kurs devam edene kadar.
tekdüzelikÖğretmenden öğretmene değişir.Tüm öğretmenler için aynı.

Syllabus'un tanımı

Ders programı, belirli bir konuda ele alınan konulardan veya bölümlerden oluşan belgeler olarak tanımlanır. Sınav kurulu tarafından belirlenir ve profesörler tarafından oluşturulur. Profesörler kursun kalitesinden sorumludur. Öğretmenlere, konuyla ilgili dikkatlerini çekmek ve çalışmalarını ciddiye almak için basılı veya elektronik ortamda sunulur.

Müfredat, görevli ve öğrencilere rehberlik eder. Öğrencilerin konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmalarına, neden ders çalışmalarının bir parçası olduklarını, öğrencilerden beklentilerin neler olduğunu, başarısızlıkların sonuçlarına vb. İlişkin genel kuralları, politikaları, talimatları, ele alınan konuları, ödevleri, projeler, test tarihleri ​​vb.

Eğitim Programının Tanımı

Müfredat, belirli bir ders veya programa devam ederken, bir eğitim sistemi tarafından kapsanan bölümlerin ve akademik içeriğin kılavuzu olarak tanımlanmaktadır.

Teorik anlamda, müfredat okul veya kolej tarafından sunulanları ifade eder. Bununla birlikte, pratikte, bir öğrencide verilen veya telkin edilen bilgi, tutum, davranış, tarz, performans ve becerileri kapsayan daha geniş bir kapsamı vardır. Öğretim yöntemleri, dersler, ödevler, fiziksel ve zihinsel alıştırmalar, etkinlikler, projeler, çalışma materyali, dersler, sunumlar, değerlendirmeler, test dizileri, öğrenme hedefleri vb. İçerir.

Müfredat, hükümet veya eğitim kurumu tarafından iyi planlanmış, yönlendirilmiş ve tasarlanmıştır. Bir öğrencinin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine yöneliktir. Bir öğrencinin, belirli bir eğitim süreci boyunca yaşadığı genel öğrenme deneyimidir.

Müfredat ve Müfredat Arasındaki Temel Farklar

Müfredat ve müfredat arasındaki temel farklılıklar aşağıda verilen noktada açıklanmıştır:

  1. İzlence, kapsanan konuların veya belirli bir konuda öğretilecek olan birimlerin özeti olarak tanımlanmaktadır. Müfredat, bir eğitim sisteminde veya bir derste verilen genel içeriği ifade eder.
  2. Müfredat tüm öğretmenler için aynı iken müfredat öğretmenden öğretmene değişir.
  3. Ders programı bir Yunan kökenli iken, müfredat terimi bir Latin kökenlidir.
  4. Müfredatın müfredattan daha geniş bir kapsamı vardır.
  5. Ders programı, öğrencilere konuyla ilgilenebilmeleri için öğretmenler tarafından sağlanır. Öte yandan, normalde öğretim programı, özellikle istenmedikçe, öğrencilere sunulmamaktadır.
  6. Ders programı doğada açıklayıcıdır, ancak öğretim programı tanımlayıcıdır.
  7. Ders programı belirli bir konu için ayarlanmıştır. Müfredatın aksine, belirli bir ders ya da programı kapsayan ders.
  8. Ders programı öğretmenler tarafından hazırlanır. Buna karşılık bir müfredat, hükümet veya okul veya kolej yönetimi tarafından belirlenir.
  9. Müfredatın süresi yalnızca bir yıldır, ancak öğretim programı dersin tamamlanmasına kadar sürer.

Sonuç

Müfredat ve Müfredat, öğrencilere öğretmenler tarafından verilen eğitim şartlarıdır. Bir nesilden diğerine geçirilen bilgi, beceri veya nitelikler anlamına gelir. Konu ders programı müfredatın bir birimidir. Bu iki terim, müfredatın, bir eğitim programının planlanmasına yardımcı olan bazı faktörlerin bir birleşimi olduğu şeklinde farklılık gösterirken, bir ders programı, belirli bir derste hangi konuların öğretilmesi gerektiğini gösterir.

Top