Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

Yazılı Medya ve Elektronik Medya Arasındaki Fark

Yazılı basın, bilgilerin basılı biçimde dağıtıldığı kitle iletişim araçlarıdır. Buna karşı, elektronik medya, izleyicilere bilgi iletmek için elektronik veya elektromekanik enerjinin kullanıldığı ortamdır.

Genel anlamda, medya çoğul bir kelime aracı biçimidir. Kitle iletişiminde medya, en son haberler, eğitim, spor, eğlence ve mal ve hizmetlerin tanıtımı ile ilgili mesajların çok kısa bir sürede çok sayıda insana yayılmasına yardımcı olan temel kitle iletişim araçlarını ifade eder. . Basılı medya, elektronik medya ve yayın medyası olmak üzere üç ana kitle iletişim formu vardır.

Yazılı medya ile elektronik medya arasındaki temel fark erişilebilirlik ve kapsama alanına bağlıdır.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelMedyayı yazdırElektronik medya
anlamYazılı Basın, basılı yayınlar aracılığıyla haber ve bilgi sağlayan bir kitle iletişim aracıdır.Elektronik Medya, elektronik enerji yoluyla haber ve bilgi oluşturan, sağlayan ve erişen kitle iletişim araçlarını ifade eder.
okur yazarlıkBir verilen bilgileri okumak için okuryazar olmalıdır.Okuryazarlık, herkesin sağladığı bilgileri izleyip duyabilmesi için birincil gereklilik değildir.
Son tarihHaber toplama ile ilgili son tarih var.Haber istenildiği zaman güncellenebileceği için böyle bir son tarih yoktur.
Canlı tartışmaMümkün değilMümkün
KapsamaNispeten daha azDaha
DilOkuyucu dostuGörüntüleyici dostu
UpdationPeriyodikSık

Yazılı Basın tanımı

Gazete, magazin, dergi, kitap, dergi, kitapçık vb. Basılı yayınları kullanarak bilgileri genel halka yaymak için kullanan kitle iletişim araçlarına “Basılı Medya” denir. Kitle iletişim araçlarının en eski ve temel biçimlerinden biridir; burada derinlemesine bir analiz ve herhangi bir bilgi veya haberin raporlanması.

Yazılı medya şeklinde sunulan mesaj, okuyucunun aklında doğrudan ve uzun süreli bir etkiye sahiptir. Bir alandaki herhangi bir olay hakkında farkındalığı veya herhangi bir haberi yaymak için yaygın bir yoldur. Aynı zamanda şirketler tarafından ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak, ulaşabilmeleri nedeniyle sıkça kullanılır. Bununla birlikte, gazete, dergi veya başka bir tür baskı ortamı yalnızca belirli bir bölgeye dağıtılmışsa, erişim bazen sınırlıdır.

Elektronik Medyanın Tanımı

Elektronik Medya, adından da anlaşılacağı gibi, haberleri ya da herhangi bir mesajı izleyicilere yaymak için elektronik ya da elektromekanik enerjinin gerekli olduğu kitle iletişim araçlarıdır.

Elektronik medyanın birincil kaynakları görsel-işitsel kayıtlar, multimedya sunumları, çevrimiçi içerik ve benzeridir. Televizyona, radyoya, bilgisayarlara, cep telefonlarına, tabletlere vb. Elektronik olan tüm bu cihazlardan izleyiciye ve izleyicilerden bilgi iletmek için oluşur.

Elektronik medyanın avantajlarından biri, mesajın zaman içerisinde birçok kişiye iletilebilmesidir. Dahası, bir ortamda bir dizi ses, video, metin ve grafik kullanır, bu da onu dünyanın en çok tercih edilen aracı yapar. Üzerinden iletilen içerik, ileride kullanılmak üzere kaydedilebilir veya arşivlenebilir. Canlı programlama, elektronik ortamın, farklı olayların gerçek zamanlı yayınlanmasının mümkün olduğu bir diğer önemli özelliktir.

Yazılı Basın ve Elektronik Medya arasındaki Temel Farklılıklar

Yazılı medya ile elektronik medya arasındaki fark, aşağıda açıklanmıştır:

  1. Yazılı Basın, gazeteler, dergiler, dergiler, kitaplar vb. Gibi basılı yayınlar yoluyla mesajları kamuya yaymak için kullanılan kitle iletişim aracı olarak tanımlanabilir. Tersine, elektronik medya, haber ve bilgilerin yaratılması ve yayılması için elektronik cihazların veya elektronik enerjinin kullanıldığı yeni ortaya çıkan kitle iletişim araçlarıdır.
  2. Yazılı basının ilk ve en önemli şartı, yazılı içeriği anlamak için okuyucuların okuryazar olmaları gerektiğidir. Öte yandan, elektronik medyada okuryazarlık birincil gereklilik değildir, çünkü okur yazarların okuma yazma bilmemesine rağmen içeriği anlamalarını kolaylaştırdığı ses, video, görüntü vb.
  3. Yazılı Basın'da, yayınlanması o zamana kadar devam etmesi nedeniyle, haberlerin ve diğer bilgilerin toplanması için her zaman bir zaman sınırı vardır. Buna karşılık, elektronik ortamda, haber ve bilgi toplanması için herhangi bir zamanda güncellenebilecek son tarih yoktur.
  4. Yazılı Basın canlı tartışma sunmuyor, elektronik medya ise canlı tartışmanın mümkün olduğu bir canlı programlama özelliği sunuyor.
  5. Yazılı basının kapsamı belirli bir bölge, şehir, eyalet veya ülke ile sınırlıdır. Aksine, dünya çapında bir elektronik medya erişimi var.
  6. Çeşitli yazılı ortam biçimlerinde kullanılan dil okuyucu dostu, yani bilgiler okuyucuya kolayca anlaşılabilecek şekilde sağlanıyor. Aksine, elektronik medyada bu dil, çok sayıda insan tarafından bilinen ve anlaşılabilir olan mesajı iletmek için kullanılır.
  7. Güncellenmeye gelince, gazeteler günlük olarak yayınlanırken, dergiler ve dergiler haftalık veya aylık olarak yayınlanırken, yazılı basın düzenli olarak güncellenir. Buna karşın, elektronik ortamda haber ve bilgiler her zaman güncellenebilir.

Sonuç

Basılı medya ve elektronik medya gibi iki kitle iletişim aracının, insanların alışkanlıklarında, inançlarında ve tutumlarında değişiklik yapılmasında yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda insanları toplumda meydana gelen farklı türdeki suçlar ve yanlışlıklar konusunda bilinçlendirir ve aynı zamanda süreçteki çeşitli devlet politikaları ve değişiklikleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.

Bunlar dünyayı küçültüp yakınlaştırdı, bir kerede haberlerin milyarlarca insana ulaşabileceğini söyledi. Dahası, mal ve hizmetlerin tanıtımını ve reklamını yapan birincil mod haline gelmiştir.

Top