Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

KPI ve KRA Arasındaki Fark

Her işletme, kendi misyonuna ulaşmak için verilen süre içinde ulaşılması gereken bir dizi önerilen hedefe sahiptir. Kurum tarafından seçilen rotanın doğru olup olmadığının belirlenmesi için, hedefler KPI yardımıyla özel ölçütlere göre değerlendirilir. KPI, tanımlanmış bir amaç için ölçülebilir bir metriği ifade eden temel performans göstergesini ifade eder. Bir örgütün başarısına yol açan faktörleri sergiler.

Buna karşılık, KRA veya başka bir önemli sonuç alanı olarak adlandırılan, hayatta kalmak ve pazarda rekabetçi bir pozisyon elde etmek için olağanüstü performans gerektiren ana alanlar olarak tanımlanabilir. Size sunulan yazı alıntı, KPI ve KRA arasındaki farkı ayrıntılı olarak açıklar.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelKPIÖSA
anlamTemel performans göstergesi (KPI), şirketin iş hedeflerine ne kadar iyi ulaşabileceğini göstermek için kullanılan bir mekanizma anlamına gelir.Kilit sonuç alanı (KRA), departman veya birimin sorumlu olduğu iş organizasyonu içindeki sonuç sektörüne hitap eder.
Bu ne?Bu bir ölçüdür.Bu stratejik bir faktördür.
DoğaNicelNitel
kullanımHedeflere yönelik başarısını çeşitli düzeylerde değerlendirir.İşin veya ürünün kapsamını ana hatlarıyla belirtir.

KPI'un tanımı

Temel Performans Göstergesi, adından da anlaşılacağı gibi, firmaların başarısını ölçmek ve güçlendirmek için kuruluşun amaçlarına yönelik olarak kullandığı finansal ve finansal olmayan metriktir. Kuruluşun misyonunun belirlenmesinden, paydaşların tanımlanmasından ve hedeflerin belirlenmesinden sonra, hedefe yönelik ilerleme kilit performans göstergesi ile değerlendirilir.

Temel performans göstergesi, bir şirketin hedeflerinde gerçekleştirmedeki ilerlemesini izlemek için bir işletme tarafından farklı seviyelerde kullanılır. Şirketin nihai amaca ulaşmak için doğru yolu seçip seçmediğini anlamada yardımcı olan bir pusulanın rolünü oynar.

Farklı organizasyon türlerinin farklı performans göstergeleri vardır; örneğin, bir işletmenin KPI'sı gelir yüzdesi olabilir. Aynı şekilde, öğrencilerin geçme oranları, bir okulun temel performans göstergesidir. Bu nedenle, kâr, maliyet, ciro, tüketici memnuniyeti, müşteri tabanı, müşteri katılımı, çalışanların ciro oranı, çalışan memnuniyeti vb. Gibi herhangi bir şey olabilir.

KRA'un tanımı

Anahtar Sonuç Alanı, bir departmanın sorumlu olduğu sonucun temel alanları olarak anlaşılabilir. Olumlu sonuçların elde edilebildiği noktadan nihai amaca ulaşmak ve kuruluşun vizyonuna doğru bir adım atmak şirkete açık ya da örtük olan stratejik faktördür.

İnsan kaynakları yönetiminde KRA, kuruluş tarafından belirli bir rol için ayarlanan metrikleri ima eder. Bu nedenle, iş profilinin kapsamını vurgulamaktadır. Çalışanların rol ve sorumluluklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, açıkça belirlenmesi ve nicelleştirilmesi gerekiyordu, böylece çalışanlar şirketin amacına göre rollerini belirleyebiliyordu.

KPI ve KRA Arasındaki Temel Farklılıklar

KPI ve KRA arasındaki fark söz konusu olduğunda, aşağıda verilen hususlar önemlidir:

  1. Temel Sonuç Alanı, olumlu sonuçlar elde etmek, sektörde hayatta kalmak ve büyümek için mükemmel performans gerektiren önemli iş alanları olarak tanımlanabilir. Öte yandan, Anahtar Performans Göstergesi (veya KPI olarak adlandırılır), kuruluş tarafından firmanın ne kadar etkili performans gösterdiğini tespit etmek için kullanılan bir performans ölçütüdür.
  2. Kilit sonuç alanı, başarıya ulaşmak için büyük çabaların gerekli olduğu stratejik bir iş birimidir. Buna karşılık, temel performans göstergesi, işletme hedeflerine ulaşılma seviyesini ölçen bir ölçüdür.
  3. KPI, bir ürünün, hizmetin veya iş biriminin piyasadaki performansını niceliksel olarak ölçtüğü anlamına gelen ölçülebilir bir önlemdir. Aksine, KRA, kuruluş için yüksek değer elde etmede yardımcı olabilecek alanları belirlemesi bakımından nitelikseldir.
  4. Kilit sonuç alanı, belirli bir ürünün veya birimin kapsamını bulmak için kullanılır. Buna karşılık, temel performans göstergesi, kuruluşun çeşitli seviyelerde hedeflere yönelik başarısını ölçer.

Sonuç

Genel olarak, işletmeler, misyonunu başarmak için sürekli çalışırlar. Ancak, işletmenin hedeflere ulaşma yönünde ne kadar çalıştığını tespit etmek zordur. Kilit Performans Göstergesi, bir hedefin başarısını belirleme aracı olarak hareket ederken, KRA'lar pazarda rekabetçi bir pozisyon kazanmak için yüksek düzeyde performans gerektiren alanlardır.

Top