Tavsiye, 2021

Editörün Seçimi

Brüt Kar Marjı ve Net Kar Marjı Arasındaki Fark

Ticari ve finansal bağlamda, marj, ürünün üretimi veya satın alınması ile satıcı arasındaki farkı ile satış fiyatı arasındaki fark olarak tanımlanır. Brüt Kar Marjı, satışların üretim maliyetini düşürdükten sonra kalan para miktarını göstererek, işletmenin finansal sağlığını belirlemek için kullanılan finansal bir araç anlamına gelir.

Aksine, net kar marjı, işletme giderlerini, faizleri, vergileri ve tercih edilen temettüleri çıkardıktan sonra kalan gelir yüzdesini göstererek, şirketin karlılığını belirleyen bir finansal ölçümdür.

“Karlılık”, şirketin normal iş operasyonlarından kar elde etme yeteneğidir. 'Karlılık Oranları' olarak bilinen işletmenin kâr yapma kapasitesini analiz etmek için kullanılan parametre. Bu kapsamdaki üç ana oran Brüt Kar Marjı, Faaliyet Kar Marjı ve Net Kar Marjı'dır.

Makale brüt kar marjı ile net kar marjı arasındaki farka ışık tutuyor, bir okuma alıyor.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelBrüt kar marjıNet kar aralığı
anlamBrüt Kar Marjı, Brüt Satış Karının yüzdesidir.Net Kar Marjı, Net Kar Satışının Yüzdesidir.
avantajŞirket tarafından ana işten kazanılan kârın yüzdesini bilmek faydalıdır.İşletme tarafından kazanılan gerçek kârın yüzdesini bilmek faydalıdır.
AmaçÜretim ve dağıtım faaliyetlerinde şirketin etkinliği hakkında bilgi sahibi olmak.Şirketin finansal sağlığını bilmek

Brüt Kar Marjının Tanımı

Brüt Kar Marjı (GP Marjı) veya Brüt Marj, bir şirketin ana ticari faaliyetlerini (maddi, işçilik ve doğrudan harcamalarla ilgili) ne kadar iyi yönettiğini ve böylece kurumun kar elde ettiğini gösteren bir ölçüdür. Brüt Kar Marjı, Net Satışlar üzerinden şirketin yaptığı Brüt Kar'a dayanmaktadır.

Brüt Kar Marjı sayesinde şirket, mevcut brüt karı geçmişte kazanılan karlarla karşılaştırabilmektedir. Bu projeksiyonun yanı sıra, şirketin gelecekteki karları ile ilgili olarak da gerçekleştirdiği görülmektedir. GP Marjının belirlenmesinden sonra, işletme çeşitli maliyetleri azaltabilir veya kontrol edebilir, böylece marj gelecekte artabilir.

Aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Net Kar Marjının Tanımı

Net Kar Marjı (NP Marjı) veya Kar Marjı, belirli bir muhasebe döneminde kazanılan gerçek karın yüzdesini belirlemek için işletmeler tarafından kullanılan bir ölçümdür. Faiz, gider ve vergilerin brüt kardan düşülmesiyle elde edilen net karı esas almaktadır. Net Kar, gelir tablosunun en altında yer almaktadır.

Net Kar Marjı, şirketin, kaynaklarını ne kadar verimli bir şekilde tahsis ettiğini bulmasını ve satışlarını gerçek kar elde etmesini sağlar. Gelecekteki karların tahmini de NP Marjı ile yapılabilir. Bunun dışında, şirket sabit veya değişken giderlerini de ortadan kaldırabilir, böylelikle marjın gelecekte artması gerekir. Ayrıca, Net Kar Marjını belirledikten sonra karlılığı artırmak için adımlar atılabilir.

Aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Brüt Kar Marjı ve Net Kar Marjı Arasındaki Temel Farklılıklar

  1. Brüt Kar Marjı, dolaylı giderlerden önceki kâr yüzdesini gösteren bir parametredir. Net Kar Marjı, dolaylı giderlerden sonra karı gösteren bir parametredir.
  2. Brüt Kar Marjı Brüt Kar'a, Net Kar Marjı Net Kar'a dayanır.
  3. İkisi arasındaki önemli fark, Brüt Kar Marjı, üretim ve dağıtım faaliyetlerinde şirketin etkinliğini gösteren bir önlemdir. Diğer taraftan Net Kar Marjı, finansal sağlamlığı ve şirketin fiili kârlılık pozisyonunu göstermektedir.

benzerlikler

  • Satışların yüzdesi olarak ifade edilir.
  • Her ikisi de kar barometresidir.

Sonuç

Brüt Kar Marjı ve Net Kar Marjı’nın belirlenmesi, işletme tarafından kazanılan kar yüzdesinin çeşitli düzeylerde izlenmesinde faydalıdır. Brüt kar düzeyinde, brüt kar elde etmek için yalnızca maliyetler ve doğrudan masraflar satışların dışında tutulur. Hangi GP Marjının hesaplandığı temelinde.

Net Kar Marjı düzeyinde faaliyet dışı ve faaliyet dışı harcamalar hariç tutulmakta, faaliyet dışı gelir ise Net Kar'da ortaya çıkacak Brüt Kar'a eklenmektedir. Bu şekilde Net Kar Marjı hesaplanır.

Top