Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Tapu ve Tapu Arasındaki Fark

Hukuk sözlüğünde senet ve tapu terimlerini oldukça sık duymuş olabilirsiniz. “ Tapu” terimi, bir kişiden diğerine 'unvanı' veya mülkiyeti veya mülkiyeti / mülkiyeti / mülkiyeti / mülkiyeti devretmek için imzalanan ve verilen yasal bir belgeyi temsil eder.

Öte yandan, “unvan”, mal sahibinin mülkiyeti kontrol altına almasını veya elden çıkarmasını kolaylaştıran mülkiyeti, mülkiyeti ve ücreti ile ilgili olarak yasal hakların birleşimini ifade eder. Bu iki terim o kadar iç içedir ki, bu ikisi arasındaki sınır çizgisi belirsizdir. Ancak, aynı şey değiller. Tapu ve tapu arasındaki temel farkları bilmek için bu makaleye göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temeltapuBaşlık
anlamSenet, hakları onaylamak veya iletmek için kullanılan yasal bir belgedir.Başlık, bir kişinin bir şeyle ilgili yasal konumunu tanımlamak için kullanılan addır.
Bu ne?Mülkiyet faiz transferi aracı.Bir kişinin mülkiyeti kullanma yasal hakkı.
ifadeyazısoyut
temsilMülkiyet mülkiyetinde bulunma hakkı.Mülkiyet nihai sahibi.

Tapu Tanımı

“Tapu” terimi ile, bir faiz, varlık veya hakları geçmek veya onaylamak için kullanılan yazılı biçimde yasal ve resmi bir belge kastediyoruz. Uygulanabilir hale gelebilmek için, belgenin açıkça bir tapu olarak belirtilmesi gerekir. Çalgı, usta tarafından imzalanmış, tanıkların varlığında tasdik edilmiş ve hakeme teslim edilmiş şekilde usulüne uygun bir şekilde damgalanır. Bazı değerli bir pul kağıda yürütülür. Senetin bir nüshası, istenen form ile birlikte uygun makama gönderilmelidir. Genel olarak, tapu mal devri için kullanılır.

Bir tapu, her bir paragrafın basit ve anlaşılabilir bir dilde açıklanan maddi bilgiler sunduğu birçok paragrafa bölünmüştür. Bazı ortak tapu örnekleri, ortak tapu, armağan, tapu, tapu, vs.'dir. Tapu aşağıdaki içeriği içermektedir:

 1. Dokümanın adı
 2. tarih
 3. yer
 4. Tarafların adı, adresi ve diğer detayları
 5. Şartlar ve koşullar
 6. yargı
 7. Partilerin ve tanıkların imzası.

Unvanın Tanımı

Sahibin yasal olarak belirli bir varlığa sahip olduğuna veya yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğuna dair kanıt, ünvan olarak bilinir. Basitçe ifade etmek gerekirse, unvan terimi, belirli bir kişinin (unvan sahibi) haklarının bir varlık üzerinden toplanmasını temsil eder. Mülkiyet sahibinin hakları, mülkiyeti uygun gördüğü şekilde kullanma, satma, kontrol etme ve elden çıkarma hakkını içerebilir.

Başlık, mal sahibinin konu ile olan hukuki ilişkisini açıklar. Sonunda mülkün kime ait olduğu sorusuna cevap veriyor? Tapu, çoğu durumda tapuda uygun bir belge ile kanıtlanır.

Tapu ve Tapu Arasındaki Temel Farklılıklar

Tapu ve tapu arasındaki fark, aşağıdaki gerekçelerle açıkça çizilebilir:

 1. Bir kişinin mülk veya hakları başka birine devretmek için kullandığı yasal belge, tapu olarak bilinir. Bir başlık, bir kişinin bir şeyle ilgili yasal konumunu tanımlamak için kullanılan bir ad olarak tanımlanır.
 2. Bir senet mülk faiz transferi için bir araçtan başka bir şey değildir. Öte yandan, unvan, bir kişinin mülkiyeti kullanma yasal hakkıdır.
 3. Bir tapu her zaman yazılı ve ilgili taraflarca usulüne uygun olarak imzalanmış olup, unvanı özetdir.
 4. Bir tapu mal sahibinin mülkü talep etme hakkını temsil eder. Ünvanın aksine, mülkiyeti sonunda elinde tutan var.

Sonuç

Yukarıdaki hususları inceledikten sonra, ikisinin tapu ve unvanın birbiriyle ilişkili olduğu açıkça görülmektedir, ancak bunlar farklıdır. Başlık, belirli bir mülk üzerindeki nihai mülkiyeti gösterse de, tapu, mülkiyete ilişkin tüm hakları düzenleyen, resmi olarak yürütülen yazılı bir belgedir.

Top