Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

Bit Hızı ve Baud Hızı Arasındaki Fark

Bit hızı ve Baud hızı, bu iki terim genellikle veri iletişiminde kullanılır. Bit hızı, birim zamanda iletilen bit sayısıdır (yani, 0 ve 1'ler). Baud hızı ise, bu bitleri temsil etmek için gereken birim zaman başına iletilen sinyal birimi sayısıdır .

Bir durum değişikliğinin bir biti transfer edebildiği bit hızı ile baud hızı arasındaki kritik fark, kullanılan modülasyon tekniğine dayanan bir biti veya bir bitten biraz daha fazla veya daha azını aktarabilir. Dolayısıyla verilen denklem, ikisi arasındaki ilişkiyi tanımlar:

Bit hızı = baud hızı x baud başına bit sayısı

Bilgisayarın verimliliği hakkında konuşursak, bit hızı her bir bilgiyi işlemenin ne kadar sürdüğünü bilmek istediğimiz yerde daha önemlidir. Ancak, bu verilerin bir yerden bir yere nasıl taşındığı konusunda daha fazla endişe duyduğumuzda, baud hızı üzerinde duruyoruz. Ne kadar az sinyal gerekli olursa, sistem o kadar verimli olur ve daha fazla bit iletmek için daha az bant genişliği gerekir.

Bir benzetme, baud ve bit kavramını gösterebilir. Taşımacılıkta, bir baud, bir yolcuya benzeyen bir veriyolu ile karşılaştırılabilir. Bir otobüs birden fazla yolcu taşıyabilir. 1000 otobüs bir noktadan diğerine yalnızca bir yolcu (sürücü) taşıyan uçarsa, 1000 yolcu taşınır. Bununla birlikte, eğer her otobüs yirmi yolcu taşıyorsa (varsayalım), o zaman 20000 yolcu taşınır. Bu durumda, otobüsler trafiği belirler, yolcu sayısını değil, dolayısıyla daha geniş otoyollara ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde, baudların sayısı, bitlerin sayısını değil, gerekli bant genişliğini belirler.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelBit hızıBaud hızı
TemelBit hızı, saniye başına bit sayısıdır.Baud hızı, saniyedeki sinyal birimlerinin sayısıdır.
anlamSaniyede harcanan bit sayısını belirler.Bir sinyalin durumunun kaç kez değiştiğini belirler.
Genellikle kullanılan terimVurgu bilgisayar verimliliği üzerine iken.Kanal üzerinden veri iletimi daha endişe vericidir.
Bant genişliği tespitiBant genişliği belirlenemiyor.Sinyali göndermek için ne kadar bant genişliği gerektiğini belirleyebilir.
DenklemBit hızı = baud hızı x sinyal birimi başına bit sayısıBaud hızı = bit hızı / sinyal birimi başına bit sayısı

Bit Rate tanımı

Bit hızı, saniye başına bit aralıklarının sayısı olarak tanımlanabilir. Bit aralığı, bir bitin aktarılması için gereken süre olarak adlandırılır. Daha basit bir deyişle, bit hızı, bir saniyede gönderilen bit sayısıdır, genellikle saniye başına bit cinsinden ifade edilir (bps). Örneğin, saniye başına kilobit sayısı (Kbps), saniye başına megabit sayısı (Mbps), saniye başına Gigabit sayısı (Gbps), vb.

Baud Rate tanımı

Baud hızı, bir sinyalin saniye başına iletim hattında değişebileceği sayıda ifade edilir. Genellikle, iletim hattı yalnızca iki sinyal durumu kullanır ve baud hızını, saniyede aktarılabilecek bit sayısına eşit yapar.

Bir örnek onu gösterebilir. Örneğin, 1500 baud hızı, kanal durumunun saniyede 1500 kata kadar değişebileceğini göstermektedir. Değişen durumun anlamı, kanalın durumunu 0'dan 1'e veya saniyeden 1'den 0'a kadar 1500 kez değiştirebileceği anlamına gelir (verilen durumda).

Bit Hızı ve Baud Hızı Arasındaki Temel Farklar

 1. Bit hızı, saniye başına iletilen sayı bitleridir (0 ve 1'ler).
  Öte yandan, Baud hızı, bir sinyalin kaç kez kat ettiği yol sayısıdır.
 2. Baud hızı, kanalın bant genişliğini veya sinyali göndermek için gereken miktarı belirlerken Bit hızı aracılığıyla mümkün değildir.
 3. Bit Hızı verilen denklem ile ifade edilebilir:
  Bit hızı = baud hızı x sinyal birimi başına bit sayısı
  Aksine, Baud oranı verilen denklemde ifade edilir:
  Baud hızı = bit hızı / sinyal birimi başına bit sayısı

Sonuç

Bit hızı ve Baud hızı, her iki terim de aynı şekilde veri hızını incelemek için kullanılır. Ancak Bit hızı, zaman birimi başına iletilen bit sayısını bilmek istediğimizde kullanılırken, zaman birimi başına iletilen sinyal birimi sayısını bilmek istediğimizde Baud hızı kullanılır.

Top