Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Tahkim ve Dava Arasındaki Fark

Dava, iki taraf arasındaki anlaşmazlığın karar için mahkemeye çıkarak giderildiği bir yöntem anlamına geliyor. Bununla birlikte, dava sürecindeki katılık ve yüksek maliyet nedeniyle, tarafların tahkime gittiği durumlar söz konusudur. Tahkim, taraflar arasında olaya karar vermek üzere karşılıklı olarak seçilen bağımsız bir kişinin olduğu bir anlaşmazlık çözme yöntemidir.

Tahkim ve dava arasındaki temel fark, dava olduğu gibi mahkemenin dava olmasıyla ilgiliyken, tahkim sırasında taraflar arasında bir uzlaşma mahkeme dışı yapılır. Öyleyse, iki ihtilaf çözümü yönteminde biraz daha fazla farklılığı anlamak için bu makaleyi okuyun.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelTahkimDava
anlamTahkim, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için tarafsız bir üçüncü tarafın atandığı adli olmayan bir süreci ifade eder.Dava, tartışmalı tarafların uzlaşması için mahkemeye gittiği resmi bir adli süreç anlamına gelir.
DoğaSivilSivil veya suçlu
işlemÖzelhalka açık
yerTaraflarca karar verildimahkeme
Tarafından kararTaraflarca karşılıklı olarak seçilen bir hakem.Mahkeme tarafından atanan bir yargıç.
MaliyetDüşükNispeten yüksek
TemyizMümkün değilMümkün

Tahkim tanımı

Tahkim, ihtilafların karara bağlanması için özel bir yöntem olarak tanımlanabilir, burada bir uzlaşma arayan tarafların, aralarında hakem olarak bir veya daha fazla bağımsız ve tarafsız kişiyi seçtikleri görülür. Hakem, durumu inceler ve ilgili taraflar için nihai ve bağlayıcı olduğu düşünülen dava hakkında önerilerde bulunmak için tarafların argümanlarını ve kanıtlarını dinler.

Tahkim, ancak bir tahkim anlaşması olarak adlandırılan bir sözleşmede yer alan tartışmalı tarafların rızasıyla mümkün olabilecek alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Anlaşma yazılı olmalı ve anlaşmazlığı çözmek için tarafların isteklerini açıkça belirtmelidir.

Davanın Tanımı

'Dava' terimi ile taraflar arasında ya da anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gideceğiz. Yasal hakların uygulanması veya savunulması amacıyla, karşı taraflar arasında başlatılan yasal bir işlemdir.

Bu süreçte dava, avukatlar tarafından sunulan tüm argümanları, kanıtları ve gerçekleri göz önünde bulundurarak (mahkemenin davacı olarak görev yapması) atanan hakimin konuyla ilgili kararını vermesiyle mahkemeye sunulur. partiler. Eğer taraflar mahkemenin kararları ile aynı fikirde olmazlarsa, belirli şartlar yerine getirildiği takdirde adalet almak için üst mahkemeye başvurabilirler.

Mahkemenin, ilgili taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için kesin bir şekilde uygulanması gereken kesin ve resmi bir prosedürü vardır.

Tahkim ve Dava Arasındaki Temel Farklılıklar

Tahkim ve dava arasındaki fark aşağıdaki binalarda açıkça çizilebilir:

  1. Tahkim, anlaşmazlığı incelemek, tarafları dinlemek ve daha sonra önerilerde bulunmak için tarafsız bir üçüncü tarafın atandığı anlaşmazlığı çözme yöntemidir. Diğer taraftan davalar, tarafların anlaşmazlıkların çözümü için mahkemeye başvurdukları yasal bir süreç olarak tanımlanmaktadır.
  2. Tahkim her zaman doğada sivildir. Tersine, dava hukuk davası veya cezai dava olabilir.
  3. Tahkim, taraflar arasında tam gizliliğin sağlandığı tartışmaları çözmenin özel bir yöntemidir. Aksine, dava kamuya açık bir işlemdir.
  4. Meselenin tahkim yeri, uzlaşmayı isteyen taraflarca kararlaştırılır, oysa dava sadece mahkemede gerçekleşir.
  5. Tahkimde, meseleye karar vermek için taraflarca atanan hakemdir. Aleyhte, davada, tarafların davaya karar verecek olanın kim olacağına dair hiçbir sözü yoktur. Hakim sadece mahkeme tarafından atanır.
  6. Tahkim sürecinin maliyeti, davadan nispeten düşüktür.
  7. Hakim tarafından verilen karar doğada kesin ve bağlayıcıdır ve bu nedenle daha fazla temyiz alınamaz. Aksine, davada davalar, mahkemenin verdiği karara uymuyorlarsa ancak belirli şartlara tabi ise yüksek mahkemeye başvurabilirler.

Sonuç

Daha fazla gizlilik, hızlı karar verme, çözümlerin seçimi, daha yüksek uzlaşma şansı, düşük maliyet, süreçte esneklik gibi birçok nedenden ötürü taraflar tarafından tahkim kararı tercih edilmektedir. Buna rağmen, davaların bir takım avantajları vardır; Yapılması, nihai sonucun uygulanması, vb.

Top