Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Reklam ve Halkla İlişkiler Arasındaki Fark

Reklam ve Halkla İlişkiler, şirketin sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak için iki önemli araçtır. Reklam, bir firmanın, potansiyel müşterileri, şirketin sunduğu ürünü seçmesi için diğer ürünlere yönlendirmek için kullandığı bir iletişim biçimini ima eder.

Öte yandan, halkla ilişkiler olumlu tanıtım yaparak, iyi bir üne sahip olarak, şirket paydaşları ile iyi ilişkiler kurma ve sürdürme ile ilgilidir.

Herhangi bir işletmenin temel amacı, kar maksimizasyonu ve satışların arttırılmasıyla elde edilebilir. Firmalar, müşterilerin dikkatini en üst düzeye çıkarmak ve promosyon karması altında pazarda rekabetçi bir pozisyon almak için birçok strateji, taktik, araç, plan uygular. Promosyonun dört yönü vardır; reklam, doğrudan satış, satış promosyonu ve halkla ilişkiler.

Bazı benzer özelliklerden dolayı insanlar, reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farkı anlama konusunda kafa karışıklığı yaşarlar, ancak eski bir deyişe göre, 'reklam öder, halkla ilişkiler ikna eder'.

İçerik: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 1. Karşılaştırma Tablosu
 2. Tanım
 3. Anahtar Farklılıklar
 4. Sonuç

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelreklâmHalkla ilişkiler
anlamÜrünlere veya hizmetlere, özellikle ücretli duyurularla, halkın dikkatini çekme tekniğine Reklamcılık denir.Halkla İlişkiler, şirket ile halk arasında karşılıklı yararlı ilişkiler kurmayı amaçlayan bir stratejik iletişim uygulamasıdır.
medyasatın alındıKazanılan
İletişimTek yönİki yönlü
OdaklanırÜrünü veya hizmetleri tanıtmak, satın alma hedef kitlesini teşvik etmek amacıyla.Medyada şirketin olumlu imajını sürdürmek.
KontrolŞirket, reklam üzerinde tam denetime sahip.Şirket öyküyü başlatabilir, ancak medyanın nasıl kullandığı veya hiç kullanmadığı üzerinde kontrol sahibi değildir.
YerleştirmeGarantiliGaranti yok
YayınlananÖdemeye istekli olduğun sürece.Sadece bir kere
güvenilirlikAzYüksek

Reklamın Tanımı

Reklam, halka açık iletişimi bir ürüne, hizmete, şirkete veya başka herhangi bir şeye doğru çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla kamu iletişimini çeken, hedef kitleye cevap vermeleri için bilgilendirme, etkileme ve teşvik etme amaçlı, ücretli, kişisel olmayan, tek yönlü bir kamu iletişimi olarak tanımlanmaktadır. reklamveren tarafından istenildiği şekilde

Reklam, basılı reklamlar, radyo veya televizyon reklamları, reklam panoları, el ilanları, reklamlar, internet afiş reklamları, doğrudan postalar vb. Yoluyla yapılabilir. Reklamverenin, reklamın ne, nasıl ve ne zaman yayınlanacağı veya yayınlanacağı konusunda özel kontrolü vardır. Ayrıca, reklamverenin bütçesi izin verdiği sürece reklam yayınlanır.

Reklamcılık, öne çıkan bir pazarlama aracı olduğundan, insanlar farkında olsun ya da olmasın, her zaman mevcuttur. Bugünlerde reklam, mesajı hedef kitleye yaymak için tek bir araç bırakmadı.

Halkla İlişkilerin Tanımı

Halkla İlişkiler, şirket için olumlu ilişkiler geliştirmek için farklı kanalları kullanan stratejik bir iletişim aracıdır. Şirketin ürünlerini veya hizmetlerini yazılı veya yayın medyası yoluyla öne sürülen öyküler veya makaleler şeklinde anlatarak veya sergileyerek, halkın gözünde şirketin olumlu bir imajını veya itibarını oluşturma uygulamasıdır. Özellikle medyaya maruz kalma ve kapsama alanı ile marka ve müşterisi arasında güvene dayalı bir ilişki kurmayı hedeflemektedir.

Halkla İlişkiler, şirket tarafından iyi niyet, ağızdan duyulan sözler vb. Yoluyla kazanılan ücretli olmayan reklamlar olarak adlandırılabilir. Halkla ilişkilerde kullanılan taktikler; tanıtım, sosyal medya, basın bültenleri, basın toplantıları, röportajlar, kriz yönetimi, öne çıkan hikayelerdir. konuşmalar, haber bültenleri.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Arasındaki Temel Farklılıklar

Reklamcılık ve halkla ilişkiler arasındaki fark, aşağıdaki nedenlerle açıkça çizilebilir:

 1. Reklam, özellikle ücretli duyurular yoluyla, halkın dikkatini ürün veya hizmetlere çekme tekniğidir. Halkla İlişkiler, şirket ile halk arasında karşılıklı yararlı bir ilişki kurmayı amaçlayan bir stratejik iletişim uygulamasıdır.
 2. Reklam, satın alınmış veya ücretli bir medyadır, oysa halkla ilişkiler kazanılmış bir medyadır.
 3. Reklam, monolog bir faaliyettir. Tersine, halkla ilişkiler iki yönlü bir iletişim sürecidir, burada şirketin halkı dinler ve yanıt verir.
 4. Reklam, ürün veya hizmetleri tanıtmak, satın alma hedef kitlesini teşvik etmek amacıyla yapılmaktadır. Öte yandan, halkla ilişkiler, medyada şirketin olumlu imajını korumayı amaçlar.
 5. Reklamcılıkta, reklamveren, reklam üzerinde, yani insanlara ne zaman, nasıl ve neyin gösterileceğini tam olarak kontrol eder. Halkla ilişkilerin aksine, şirketin hikayeyi nasıl atabildiği ancak medyanın nasıl kullandığı veya hiç kullanmadığı üzerinde kontrolü yoktur.
 6. Reklamcılıkta, reklamın yerleştirilmesi garanti edilir, ancak halkla ilişkiler durumunda yerleştirme garantisi yoktur.
 7. Reklamda, reklam, siz ödemek istediğiniz sürece yayınlanır veya yayınlanır. Aksine, halkla ilişkiler durumunda, hikaye sadece bir kez yayınlanır.
 8. Güvenilirlik, halkla ilişkilerde reklamcılıktan daha yüksektir, çünkü reklam konusunda bilgili tüketiciler, bunun sadece bir reklam olduğunu ve kolayca inanmadıklarını bilirler ve şüpheci kalırlar. Üçüncü taraf onaylamanın güvenilirliği arttırdığı Halkla İlişkiler'den farklı olarak.

Sonuç

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, halkı bilgilendirmek ve etkilemek için iletişim kanallarını kullanır. Reklamcılık çok pahalı bir pazarlama aracı olmakla birlikte, aynı anda çok sayıda insana ulaşabilir. Halkla İlişkiler, üçüncü tarafın onayının yanı sıra, bedelsiz onay içermez.

Top