Tavsiye, 2022

Editörün Seçimi

Muhasebe Kârı ve Vergilendirilebilir Kâr Arasındaki Fark

Kârın anlamı, farklı kişilerden, yani işadamlarından, muhasebeciden, işçilerden, vergi tahsildarlarından, ekonomistten, vb. Farklıdır. Bir muhasebeci için, kâr, Muhasebe karı olarak bilinen, harcamaların üzerindeki gelirlerin fazlalığı anlamına gelir. Hesap karı hesaplanırken, sadece açık maliyetler, yani kitap maliyetleri göz önünde bulundurulur.

Muhasebe karı kavramı, vergilendirilebilir kardan farklıdır; ikincisi, gelir vergisi kanunu hükümlerine göre vergilendirilebilir tutardır. Muhasebe karı göz önünde bulundurularak hesaplanır ve daha sonra izin verilemez giderlerin daha az izin verilebilir giderler ile Kar ve Zarar hesabına yansıtılan gelirler eklenmesiyle hesaplanır.

Muhasebe karı ve vergilendirilebilir kar arasındaki farkın tam olarak anlaşılmasını sağlayacak olan bu yazıyı okuyunuz.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelMuhasebe KarVergilendirilebilir Kar
anlamMuhasebe karı, şirketin toplam giderlerini toplam gelirlerden düşürdükten sonra elde ettiği geliri ifade eder.Vergilendirilebilir kar terimi, gelir vergisi kurallarına göre vergilendirilebilir olan işletmenin kârını ifade eder.
temelMuhasebe Standardı
Gelir Vergisi Kanunu 1961
YılMali yılBir Önceki Yılın Geliri, Değerlendirme Yılında Vergilendirilebilir.
Amaçİşletmenin karlılığını ve performansını bilmek.
İşletmenin vergilendirilebilirliğini bilmek.
İşletmenin vergilendirilebilirliğini bilmek.
DenetimFinansal denetimVergi Denetimi

Muhasebe Kârının Tanımı

Muhasebe Karı, şirketin işletme ve faaliyet dışı faaliyetlerinin sonucudur. Toplam harcamaları işletmenin toplam gelirinden düşürdükten sonra elde edilen gerçek finansal kazançtır. Gelecekte şirketin karlılığını ve performansını yansıtır. Ayrıca, işletmenin kaynaklarının ne kadar doğru bir şekilde tahsis edildiğini de belirler.

Şirketin likiditesini ve borç ödeme gücünü bilmek için muhasebe karı finansal tablo kullanıcılarına çok yararlıdır.

Mali yıl Nisan ayının 1 gününden başlar ve 31 Mart günü sona erer.

Vergilendirilebilir Kârın Tanımı

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, 1961 yılı kâr başı ve işletme veya meslekten elde edilen kazançlar çerçevesinde vergilendirilebilir karın miktarı vergiye tabi kar olarak bilinir. Muhasebe karı esas alınarak elde edilir. Her yıl geri dönüş, değerlendirme yılında önceki yılın gelir vergisi departmanına verilir. Bu getiri temelinde vergilendirilebilir kar ve şirket tarafından ödenecek olan vergi hesaplanır. Bu karda izin verilmeyen giderler geri eklenir.

Örneğin - Değerlendirme Yılı 2015-2016 ise, Önceki Yıl 2014-2015 olacaktır.

Muhasebe Kârı ve Vergilendirilebilir Kâr Arasındaki Temel Farklılıklar

Muhasebe karı ve vergilendirilebilir kar arasındaki fark, aşağıdaki nedenlerle açıkça çizilebilir:

  1. İşletmenin finansal karı muhasebe karı olarak bilinir, vergilendirilebilir kar ise vergiye tabi kar olarak bilinir.
  2. Geri dönüş vergilendirilebilir kar olması durumunda ilgili departmana verilirken, muhasebe karı kamu mali yılı sonunda kamuya açıktır.
  3. Doğru muhasebe karının muhasebeleştirilmesi için Mali Denetim yapılır. Diğer taraftan, asgari vergilendirilebilir kazancın muhasebeleştirilmesi için Vergi Denetimi gerçekleştirilir.
  4. Hesaplanan kar, belirtilen dönemde şirketin karlılığını bilmek amacıyla kullanılırken, Vergilendirilebilir kazanç, şirket tarafından ödenecek vergiyi belirlemek amacıyla kullanılır.
  5. Muhasebe Kârı belirli bir mali yıl içindir, Vergilendirilebilir Kâr ise değerlendirme yılında değerlendirilen önceki yıl içindir.

Sonuç

Burada ayrıntılı olarak tartışılan iki varlığı farklılaştıran birçok nokta var. Basit bir deyişle, her ikisi de onların yerinde doğru. Muhasebe Karı, muhasebe prensipleri ve varsayımlarına göre hesaplanırken, vergilendirilebilir kâr, her ülkenin öngörülen vergi kurallarına göre hesaplanmaktadır. Her iki kar da belirli bir süre için hesaplanır. Çoğu zaman muhasebe karları vergilendirilebilir kardan daha büyüktür.

Top