Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Gelir ve Kar Arasındaki Fark

Gelir, işletme tarafından günlük faaliyetleriyle, yani malların satılmasından veya hizmetlerin müşterilere sunulmasından elde edilen gelirdir. Öte yandan, Kâr, şirketin finansal kazancına, yani mal satışından kazanılan miktar, mal almak veya üretmek için harcanan tutarı aştığında; sonuç kar olur. İki tür kar vardır, yani brüt kar ve net kar.

Gelir bel kemiği ise, kar iş hayatının can damarıdır. Her ikisi de işletmenin uzun vadede hayatta kalması, büyümesi ve genişlemesi için el ele gitmeli. Gelir ve kar arasında doğrudan bir ilişki vardır, yani gelir ne kadar yüksek olursa, kar o kadar büyük olur ve bunun tersi de o kadar iyidir.

Gelir ve kar arasındaki farkları anlamak için verilen makaleyi okuyun.

İçindekiler: Gelir Vs Kar

 1. Karşılaştırma Tablosu
 2. Tanım
 3. Anahtar Farklılıklar
 4. Örnek
 5. Artış Yolları
 6. Sonuç

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelgelirkâr
anlamDönem içerisinde mal satışı, verilen hizmetler vb. Gibi çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirler.Girdilerin maliyeti düşüldükten sonra kalan fazla, çeşitli giderler ve vergiler kardır.
dayanışmaGelir, kardan bağımsızdır.Kar gelire bağlıdır.
ÖnemBir işletmenin nihai büyümesi için, gelir zorunludur, çünkü o olmadan şirket herhangi bir kar elde edemez.Kâr, girişimcinin iş dünyasında aldığı risklerin ödülüdür ve iş büyümesinin yanı sıra gelecekteki olasılıkları karşılamak için kullanılır.
TürleriFaaliyet Geliri, Faaliyet Dışı Gelir.Brüt Kar, Net Kar.

Gelirin Tanımı

Gelir, işletmenin mal ve hizmet satışlarına karşı ve diğer günlük işlemlerin performansından elde edilen tutardır. Satışlardan elde edilen gelir, “Ciro” olarak adlandırılır.

Gelir, işletmenin can damarıdır, çünkü firmanın sabit ve değişken giderlerini karşılamaya yardımcı olur. Şirketin işini etkin ve verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olur. Aşağıda Gelir türleri:

 • İşletme geliri
  Normal işletme faaliyetlerinden elde edilen gelir, işletme geliri olarak bilinir, örneğin Satış.
 • Faaliyet Dışı Gelir
  Yan yana yapan diğer faaliyetler aracılığıyla elde edilen gelir, Faaliyetsiz Gelir, örneğin Faiz, Vergi, Temettü, Kira vb. Olarak adlandırılır.

Kâr Tanımı

Kâr, bir girişimcinin işini yürütmesi için üstlendiği riskin ödülüdür, yani yaptığı yatırımın getirisidir. Her işletmenin büyümesi ve uzun vadede hayatta kalması için esastır, aslında işletmenin başarısı sadece kâr kazanma kapasitesine dayanır.

Kar, Ticaret giderleri, Büro ve İdare giderleri, Satış ve Dağıtım giderleri, Vergiler, Faiz, Temettü, vb. Gibi çeşitli giderler düşüldükten sonra elde edilebilir. Aşağıdaki kar türleri şunlardır:

 • Brüt kar
  Satışlardan elde edilen ticari giderler düşüldükten sonra elde edilen kar brüt kar olarak bilinir.
 • Net kazanç
  Büro ve idare giderleri, satış giderleri ve diğer gelirler düşüldükten sonra elde edilen kazanç Net kazançtır.

Gelir ve Kar Arasındaki Temel Farklılıklar

 1. Gelir, işletme tarafından çeşitli alım satım işlemleriyle alınan tutardır, Kazanç ise her türlü gider ve maliyeti düşürdükten sonra kalan artı değerdir.
 2. İşi verimli ve etkin bir şekilde yürütmek için gelir gereklidir. Öte yandan, Kâr uzun vadede iş dünyasının hayatta kalması ve büyümesi için gereklidir.
 3. Gelir, hiçbir şekilde kâra bağlı değildir, fakat kâr, gelire bağlıdır. Başka bir deyişle, gelir ne kadar fazlaysa kar o kadar fazla olur.

Örnek

Bir şirket araba satıyor, bu yüzden bir araba satışından elde edilen miktar bir gelir olarak kabul edilir, ancak eğer gelir üretim maliyetini aşarsa (yani kullanılan malzeme, maaş, aydınlatma giderleri, sigorta, vergiler, vb.) Kar.

Gelirde artış için yollar:

 • Makul fiyatlarla kaliteli bir ürün sunun.
 • İndirimler sunuyoruz.
 • Reklamlar aracılığıyla mallar ve hizmetler hakkında bilgi yaymak.
 • Satış sonrası hizmetler sunmak.
 • İadeleri sağlayın.
 • Operasyon alanını genişletin.
 • Uygun fiyatlardan ücret alın.

Kâr Artırımı Yolları:

 • Gereksiz masrafları giderin.
 • Daha az indirim yap.
 • Stok kontrol sistemlerini kullanın.
 • İsraftan kaçının
 • Tedarikçilerden indirim alın.
 • Gerektiği yerde fiyatı arttırın.
 • Yeni müşteriler ve pazar bulun.
 • Yeni ürün grubu ekleyin.

Sonuç

Şimdi, yukarıda tartışılan tartışmadan, bu iki terimin Gelir ve Kâr'ın birbirinden nasıl farklı olduğu açıktır, ancak kârın gelirden geldiği de doğrudur. Bu nedenle, herhangi bir işletmenin başarısı için, ikisinin de aynı anda büyümesi gerekir.

Top