Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişim Arasındaki Fark

Günlük hayatımızda çevremizdeki pek çok değişiklikle karşılaşıyoruz; bununla birlikte sütün eklenmesi, demirin paslanması, lastik bantların gerilmesi, ekmeklerin kızartılması, balmumun erimesi, kibritlerin dökülmesi, vs. Etrafımızda meydana gelen tüm bu değişiklikler fiziksel değişim veya kimyasal değişimdir. Fiziksel değişiklikler, iç yapılarında herhangi bir değişiklik yapmadan, maddenin fiziksel özelliklerini değiştiren değişikliklerdir.

Öte yandan, kimyasal bir değişim, yeni bir madde oluşturmak için maddenin iç yapısını etkileyen bir değişikliktir . Bu nedenle, fiziksel değişim ile kimyasal değişim arasındaki farkı anlamak için makaleyi okuyun.

İçerik: Fiziksel Değişim Vs Kimyasal Değişim

 1. Karşılaştırma Tablosu
 2. Tanım
 3. Anahtar Farklılıklar
 4. Eşzamanlı olarak meydana gelen her iki değişime örnek
 5. Sonuç

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelFiziksel değişimKimyasal değişim
anlamFiziksel değişim, moleküllerin yeniden düzenlendiği ancak iç bileşimlerinin aynı kaldığı bir değişikliği ifade eder.Kimyasal Değişim, maddenin farklı kimyasal bileşime sahip yeni bir maddeye dönüşdüğü bir işlemdir.
ÖrnekKağıdın yırtılması, suyun erimesi / donması, ağaçların kesilmesi vb.Odun / ağaç / kağıdın yakılması, demirin paslanması, pıhtılaşma vb.
DoğaTersinirdönülemez
Orijinal maddeKurtarılabilirKurtarılamaz
İçerecekMaddenin fiziksel özelliklerinde değişiklik, yani şekil, boyut, renk vb.Kimyasal özelliklerde ve maddenin bileşiminde değişiklik.
Ürün OluşumuYeni ürün oluşturulmadı.Yeni ürün kuruldu.
EnerjiEnerjinin emilimi ve evrimi gerçekleşmez.Reaksiyon sırasında enerjinin emilimi ve evrimi gerçekleşir.

Fiziksel Değişimin Tanımı

Fiziksel değişim, maddenin şekil, boyut, renk, hacim, görünüm, durum (yani katı, sıvı, gaz) vb. Gibi fiziksel özelliklerinde, moleküler bileşiminde herhangi bir değişiklik yapmadan değişiklik yaşadığı bir süreçtir. Bu değişiklikler içinde geçicidir; basit fiziksel yöntemler kullanılarak tersine çevrilebilir.

Aynı element veya bileşik değişiklikten önce veya sonra var, yani nesnenin orijinal özellikleri değişmeden kalmıştır. Örneğin, bal mumu eritmek, suyun kaynatılması, su içinde şekerin çözülmesi, odun kesilmesi, kağıtların buruşması vb.

Kimyasal değişimin tanımı

Kimyasal Değişim, bir veya daha fazla maddenin atomunun yeni bir madde oluşturmak üzere yeniden düzenlendiği veya birleştirildiği işlem olarak tanımlanır. Bir madde kimyasal değişime uğradığında, maddenin kimyasal özellikleri değişir ve farklı kimyasal bileşimde farklı bir maddeye dönüşür. Enerjinin evrimi, kabarcıkların oluşumu, kokudaki değişme, sıcaklıktaki değişme kimyasal değişimin bazı belirtileridir.

Alternatif olarak, kimyasal reaksiyon olarak da bilinir, burada dahil olan maddeler reaktan olarak bilinir ve reaksiyonun sonucuna ürün denir. Enerji değişimi, yeni ürünün oluşumundan dolayı kimyasal bir değişimin özelliklerinden biridir. Kimyasal değişim gerçekleştiğinde, geri alınamaz. Örneğin, kabartma tozu içine sirke ilave etmek, bir lekeyi ağartmak, üzümlerin fermente edilmesi, vb.

Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişim Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen noktalar, fiziksel değişim ile kimyasal değişim arasındaki önemli farklılıkları tartışmaktadır.

 1. Moleküllerin yeniden düzenlendiği, ancak iç bileşimlerinin aynı kaldığı bir değişikliğe Fiziksel Değişim denir. Maddenin farklı bir kimyasal bileşime sahip olan yeni bir maddeye dönüşmesi, Kimyasal Değişim olarak bilinir.
 2. Bazı fiziksel değişim buharlaşma, yoğuşma, suyun donması / erimesi / kaynamasına bazı örnekler. Aksine, kimyasal değişim örnekleri yanma, metabolizma, yumurtanın pişirilmesi vs.dir.
 3. Fiziksel değişim geçicidir; kolayca geri dönüşümlüdürler. Buna karşı, kimyasal değişim doğada kalıcıdır, yani geri koşullar tarafından bile geri alınamazlar.
 4. Fiziksel değişimde, sadece maddenin şekli değişir, ancak yeni ürün oluşturulmaz. Diğer yandan, kimyasal bir reaksiyon olduğunda, özellikleri reaksiyona giren maddelerinkinden tamamen farklı olan tamamen farklı bir ürün oluşur.
 5. Fiziksel bir değişimde, orijinal madde basit fiziksel yöntemlerle geri kazanılabilir. Aksine, kimyasal değişimde orijinal madde artık mevcut değildir ve bu yüzden geri alınamaz.
 6. Fiziksel değişimde, şekil, boyut, görünüm, doku, koku, yoğunluk ve benzeri gibi maddenin fiziksel özelliklerinde değişiklik gözlenir. Tersine, kimyasal değişim, maddenin kimyasal özelliklerinde, yani kimyasal yapısındaki değişikliği içerir.
 7. Fiziksel değişimde, hiç veya çok az miktarda enerji emilir veya ısı, ışık veya ses enerjisi olarak verilir. Kimyasal değişimin aksine, muazzam enerjinin ısı, ışık veya ses enerjisi olarak emildiği veya verildiği

Eşzamanlı olarak meydana gelen her iki değişime örnek

 • Mumların yanması : Balmumu eritmek fiziksel bir değişiklik olsa da, maddenin durumu katıdan sıvıya değiştiği için, balmumu yanması kimyasal bir değişimdir, mumdan enerji tükettikten sonra, ışık yanar.
 • Yiyeceklerin pişirilmesi: Çiğ sebze veya tahılların pişirilmesi kimyasal bir değişimdir ve suyun buhara dönüşmesi fiziksel bir değişimdir.

Sonuç

Özetle, fiziksel değişim, yalnızca maddenin fiziksel özelliklerini dönüştüren herhangi bir değişikliktir, ancak kimyasal değişiklik, ilgili maddelerin kimyasal yapısındaki değişiklikle sonuçlanır.

Top