Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Beşeri Sermaye ve Beşeri Sermaye Arasındaki Fark

Sermaye, bir işletmeye başlamak ya da çalışan bir işe yatırım yapmak için kullanılabilecek, daha fazla para elde etmek için kullanılabilecek para ya da varlıklar şeklinde şirketin servetine itiraz eder. İki tür fiziksel sermaye veya insan sermayesi olabilir. Fiziksel sermaye, para, bitki ve makine, mobilya ve demirbaş, bina vb. Gibi doğada somut sermayeyi ifade eder.

Aksine, insan sermayesi görece yeni bir kavramdır; bu, şirketin uzun vadeli hedeflerini yerine getirmek için kullandığı bireyin yeteneklerini, yeteneklerini, yeteneklerini, bilgilerini vb. Şirkete ait değil, şirkete yeterli bedel karşılığında kiraladıkları çalışanlara aittir.

Fiziksel sermaye ile insan sermayesi arasındaki farklılıklara ışık tutmaya çalışan makale alıntılarını okuyun.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelFiziksel Sermayeİnsan sermayesi
anlamFiziksel sermaye, üretim sürecinde yardımcı olan tesis ve makineler, araç ve gereçler, ofis malzemeleri vb. Şirketin insan dışı varlıklarını ifade eder.Beşeri sermaye, çalışanın getirdiği bilgi birikimi, yetenek, beceri ve yetenekleri kuruluşa ifade eder.
Doğasomutmaddi olmayan
formasyonEkonomik ve teknik süreç.Sosyal süreç ve mal sahibinin bilinçli kararı.
alınıp satılabilmesiPiyasada alınıp satılabilir.Sadece insan sermayesinin hizmetleri satılabilir.
ayrılabilirlikSahibinden ayrılabilir.Sahibinden ayrılamaz.
Mali ÇizelgeFinansal tablolarda gösterilmiştir.Mali tablolarda gösterilmez.
Hareketlilik kısıtlamasıTicaret engelleri nedeniyle oluşur.Vatandaşlıktan ve kültürden oluşur.
Amortismanın niteliğiSürekli kullanım, amortismana yol açar.Yaşlanma, amortismana yol açar, ancak asgariye indirilebilir.

Fiziksel Sermayenin Tanımı

Ekonomide, 'fiziksel sermaye' terimi, bilgisayar, makine, ekipman, araç vb. Gibi şirkete ait girdi (üretim faktörü) veya insan yapımı malları belirtmek için kullanılır. Hammadde bitmiş ürünlere dönüştürülebilmesi için üretim sürecinde kullanılır.

Bir şirket kurmak istediğinde, ilk aşamada büyük miktarda fiziksel sermaye yatırımı yapılır, böylelikle şirketin pazardaki varlığını işaretleyebilir.

Yeterli bilgiye dayanarak, fiziksel sermayeye yatırım yapma kararı alınır. Bu amaçla girişimci, yatırımların beklenen getiri miktarını bulur ve daha sonra, daha yüksek getiri sağlayan bir tanesi seçilir. Bu nedenle, fiziksel sermayenin mülkiyeti, girişimcinin planlı ve bilinçli kararının bir sonucudur.

Beşeri Sermayenin Tanımı

İnsan Sermayesi, bir çalışanın kuruma kazandırdığı deneyimi zaman içinde kazandığı bilgi, beceri, yetenek, yetenek, zeka, değerler vb. Sonuç olarak, çalışanlar, şirketin diğer tüm varlıkları gibi eğitimlerine ve geliştirmelerine yatırım yaparak değeri arttırılabilecek bir varlık olarak algılanır.

Konsept, çalışan tüm çalışanların eşit olmadıklarını ve yeterliliklerinde farklılık gösterdiklerini açıkça ortaya koymaktadır.

Basitçe söylemek gerekirse, sürdürülebilir bir yaratıcılık ve yenilik kaynağı olan firmanın entelektüel sermayesinin toplam değerini gösterir. Bir çalışanın beceri setinin ekonomik değerini tespit etmek için kullanılan bir standarttır.

İnsan sermayesi şirkete ait değil, çalışanlardan kiralanmış ve bu nedenle çalışan kuruluştan ayrıldığında kaybedilme belirsizliği var.

Fiziksel Sermaye ve Beşeri Sermaye Arasındaki Temel Farklılıklar

Fiziksel sermaye ile beşeri sermaye arasındaki önemli farklar aşağıda belirtilmiştir:

  1. Fiziksel Sermaye, şirketin mal ve hizmetlerin üretimine yardımcı olan fabrika ve makine, bina, bilgisayar, büro malzemesi vb. Gibi insan dışı varlıklarını ifade eder. Aksine, insan sermayesi bir çalışanın veya bir organizasyonda çalışan bir çalışan grubunun sahip olduğu bilgi, yetenek, beceri ve yeteneklerin toplanmasıyla tanımlanır.
  2. Fiziksel sermaye doğada somuttur, yani görülebilir ve dokunulabilir. İnsan sermayesinin aksine, maddi olmayan, ancak yaşanabilir.
  3. Fiziksel sermaye yaratılması ekonomik ve teknik bir süreçtir. Tersine, insan sermayesinin oluşumu sosyal bir süreçtir, ancak girişimci tarafından bu konuda alınan bilinçli kararların bir sonucudur.
  4. Fiziksel sermaye doğrudan piyasada satılabilir, oysa insan sermayesi piyasada işlem göremez, hizmetler satılır.
  5. Fiziksel sermaye kolayca sahibinden ayrılabilir. Diğer uçta ise, insan sermayesi sahiplerinden ayrılamaz.
  6. Fiziksel sermaye genellikle hareketlidir, ancak bazı kısıtlamalar, farklı ülkeler tarafından dayatılan ticari engellerden kaynaklanmaktadır. Ancak, insan sermayesinin hareketliliği söz konusu olduğunda, hareketlilik milliyet ve kültür tarafından sınırlandırıldığından, ülkeler arasında tam olarak hareket etmemektedir.
  7. Fiziki sermaye şirketin finansal tablolarında görünmekle birlikte, insan sermayesi finansal tablolarda gösterilmez.
  8. Hem fiziki hem de insan sermayesi amortismana tabi tutulur, ancak nedeni, fiziksel sermayenin kostant kullanımdan dolayı amortismanı olması bakımından farklıdır. Diğer taraftan, insan sermayesi, yaşlanma faktöründen mahrum bırakılmaktadır, ancak sağlık ve eğitime yatırım yaparak daha büyük oranda azaltılabilmektedir.

Sonuç

Bir şirket fiziksel ve beşeri sermayesine yatırım yaptığında, işletmenin genel performans düzeyinde ve karar vermede iyileşmeye yol açar. Hem fiziksel sermaye hem de insan sermayesi, birlikte kullanımı mal ve hizmetlerin üretimine yol açabilecek iki yapı taşıdır.

Top