Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Fark

Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki temel fark, kapsamları ve yönelimleridir. Personel yönetiminin kapsamı sınırlıdır ve tersine çevrilmiş bir yaklaşıma sahipken, işçilerin araç olarak görülmesi. Burada, işçinin davranışı, kurumun temel yetkinliklerine göre manipüle edilebilir ve giyildiklerinde değiştirilebilir.

Öte yandan, insan kaynakları yönetimi daha geniş bir kapsamdadır ve çalışanlarını organizasyonun varlığı olarak görmektedir. Ekonomik performansı ve yüksek insan kaynakları gelişimi düzeyini arttırmaya yardımcı olacak hedefler, sorumluluk, ödül vb.

Yüzyılların başlarında, İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) yaygın olmadığında, çalışanların personel ve maaşları Personel Yönetimi (PM) tarafından halledilir. Halk arasında Geleneksel Personel Yönetimi olarak bilinir. İnsan Kaynakları Yönetimi, Geleneksel Personel Yönetimi'nin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu makalede, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki anlam ve farklılıklara ışık tutacağız.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelÇalışan yönetimiİnsan kaynakları yönetimi
anlamYönetimin iş gücü ile ilgisi ve işletme ile ilişkisi, Personel Yönetimi olarak bilinir.Bir kuruluşun insan gücünün en etkin kullanımına odaklanan ve örgütsel hedeflere ulaşan yönetim dalı İnsan Kaynakları Yönetimi olarak bilinir.
yaklaşımGelenekselModern
İnsan gücünün tedavisiMakineler veya AletlerVarlık
İşlev türüRutin işleviStratejik işlev
Ücretin Temeliİş değerlendirmesiPerformans değerlendirmesi
Yönetim Rolüişlemseldönüşümcü
İletişimDolaylıdirekt
İşgücü yönetimiToplu Pazarlık SözleşmeleriBireysel Sözleşmeler
Girişimlerparça parçaEntegre
Yönetim İşlemleriprosedürİş ihtiyaçları
Karar vermeYavaşHızlı
İş tasarımıÇalışma BölümüGruplar / Takımları
odakÖncelikle çalışan alımı, ücretlendirme, eğitim ve uyum gibi sıradan faaliyetler.Kurumun insan gücüne, değer verilen, kullanılan ve korunan, değerli varlıklar olarak davranın.

Personel Yönetiminin Tanımı

Personel Yönetimi, işgücünün işe alınması, işe alınması, işe alımı, kadrosu, gelişimi ve tazminatı ile örgütsel hedeflere ulaşmak için bunların örgütle olan ilişkileriyle ilgilenen bir yönetim parçasıdır. Personel yönetiminin temel işlevleri iki kategoriye ayrılır:

 • Operasyonel İşlevler : Satın alma, geliştirme, tazminat, iş değerlendirmesi, çalışanların refahı, kullanım, bakım ve toplu pazarlık ile ilgili faaliyetler.
 • Yönetim Fonksiyonu : Planlama, Organize Etme, Yönlendirme, Motivasyon, Kontrol ve Koordinasyon, Personel Yönetimi tarafından gerçekleştirilen temel yönetimsel faaliyetlerdir.

Son yirmi yıldan beri, teknolojinin gelişimi gerçekleştiğinden ve insanlar makinalarla değiştirildiğinden. Benzer şekilde, bu yönetim dalının İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından da yerini almıştır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı

İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanların satın alınması, bakımı, geliştirilmesi, kullanılması ve koordinasyonu ile ilgilenen, işletmeye ellerinden gelenin en iyisini sağlayacak şekilde uzmanlaşmış ve organize bir yönetim dalıdır. Bu gereksinimleri karşılamak için insan kaynakları ihtiyaç ve talepleri, seçimi, eğitimi, tazminat ve performans değerlendirmesi için planlamanın sistematik bir işlevini ifade eder.

İKY'nin İşlevleri

İnsan Kaynakları Yönetimi uygun ve istekli işgücünün kullanılabilirliğini sağlamaya devam eden, yani doğru adamı doğru işe yerleştiren sürekli bir süreçtir. Özetle, bir organizasyonun insan kaynaklarını en verimli ve en verimli şekilde kullanma sanatıdır. İKY aşağıdakileri içeren geniş bir faaliyet yelpazesini kapsamaktadır:

 • İş
 • İşe Alma ve Seçim
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Çalışan Servisleri
 • Maaş ve Ücretler
 • Endüstriyel ilişkiler
 • Sağlık ve güvenlik
 • Eğitim
 • Çalışma şartları
 • Değerlendirme ve Değerlendirme

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Temel Farklılıklar

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki ana farklar şunlardır:

 1. İşletmedeki işgücü ile ilgilenen yönetimin bir kısmı Personel Yönetimi olarak bilinir. İşletmenin insan gücünün mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasına odaklanan yönetim dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi olarak bilinir.
 2. Personel Yönetimi, çalışanları araç ya da makine olarak görürken, İnsan Kaynakları Yönetimi bunu organizasyonun önemli bir varlığı olarak görür.
 3. İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi'nin gelişmiş versiyonudur.
 4. Personel Yönetiminde Karar Verme yavaştır, fakat İnsan Kaynakları Yönetiminde aynıdır.
 5. Personel Yönetimi'nde, girişimlerin bir parça dağılımı vardır. Ancak, girişimlerin bütünleşik dağıtımı İnsan Kaynakları Yönetimi'nde bulunmaktadır.
 6. Personel Yönetimi'nde, iş tasarımının temeli işin bölünmesidir; İnsan Kaynakları Yönetimi'nde ise çalışanlar herhangi bir görevi yerine getirmek için gruplara veya ekiplere ayrılır.
 7. Başbakan'da müzakereler, sendika lideri ile toplu pazarlığa dayanıyor. Tersine, İKY'de, her bir çalışanla bireysel sözleşmeler olduğu için toplu iş sözleşmesine gerek yoktur.
 8. PM'de ücret iş değerlendirmesine dayanır. İKY'den farklı olarak, ödemenin esası performans değerlendirmedir.
 9. Personel yönetimi öncelikle çalışanların işe alınması, ücretlendirme, eğitim ve uyum gibi sıradan faaliyetlere odaklanır. Aksine, insan kaynakları yönetimi, çalışanlarına değer verecek, kullanılacak ve korunacak değerli varlıklar olarak davranmaya odaklanmaktadır.

Sonuç

İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi'nin eksikliklerini ortadan kaldıran Personel Yönetimi üzerinde bir uzatma ortaya çıkarmıştır. Her örgütün insan gücünü ve ihtiyaçlarını ilk sıraya koyması gereken bu yoğun rekabet döneminde oldukça önemlidir.

Günümüzde, iyi çalışanları uzun süre tutmaları ve sürdürmeleri çok zordur, çünkü haklarının tam olarak farkındadırlar ve herhangi bir kuruluş onlara makine gibi davranamaz. Bu nedenle, İKY, ortak bir hedefe ulaşmak için organizasyonu çalışanları ile birleştirmek için geliştirilmiştir.

Top