Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Arasındaki Fark

Performans Değerlendirme, önceden belirlenmiş standartlara dayalı olarak bir bireyin performansının rasyonel bir değerlendirmesini ifade eder. Öte yandan, performans yönetimi, bir kurumda çalışan insan gücünün performans yönetimine değiniyor. Performans Değerlendirmesi yıllık bir sistemken Performans Yönetimi hakkında konuşursak, sonunda gerçekleşmeyen sürekli bir süreçtir.

Çalışanların takdirine ve gelişimine güvendiği için organizasyon tarafından ne tür bir değerlendirme süreci benimsenmiştir? Bazı çalışanlar sessizce çalışır, ancak kendini göstermez, aynı zamanda gösteri yapan ancak zor performans gösteren çalışanlar da vardır. Bu nedenle, performans değerlendirmesi ve yönetimi çok önemlidir, çünkü organizasyonun başarısı tüm çalışanların ve girişimcilerin çabalarıyla birleştirilmiştir.

Performans değerlendirme ve performans yönetim sistemi arasındaki farkı anlamak için bu makaleyi okuyun.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelPerformans değerlendirmePerformans Yönetimi
anlamPerformans Değerlendirmesi, bir çalışanın performansının ve gelecekteki büyüme ve gelişme için kalibre analizlerinin yapılması anlamına gelir.Performans Yönetimi, bir organizasyondaki insan kaynaklarının yönetimidir.
Bu ne?Bu bir sistemdir.Bu bir süreçtir.
DoğasertEsnek
Takım türüOperasyonel araçStratejik Aracı
Tarafından sahip olunanİnsan kaynakları bölümüyöneticiler
İletilenyıllıkdevamlı olarak
yaklaşımbireyselbütünsel
OdaklanmakNicel YönlerNitel Yönler
Düzeltmelergeçmişe yönelikmüstakbel

Performans Değerlemenin Tanımı

Performans Değerlendirmesi, çalışanın kuruma yaptığı genel katkısını değerlendirdiği yönetici tarafından çalışanların değerlendirmesi olarak tanımlanır. Kuruluş tarafından her yıl bir görevi yerine getirme potansiyelini değerlendirmek için yürütülen sistematik ve mantıklı bir derlemedir. Bir çalışanın yeteneklerini ve yeteneklerini çalışanların verimliliğini artıran gelecekteki büyümeleri için analiz etmeye yardımcı olur. Görevini iyi yapan çalışanı ve olmayanları aynı sebeplerle tanımlamaya yardımcı olur.

Performans Değerlendirme Süreci

Performans Değerlendirme, gerçek performans ile önceden belirlenmiş standartlar arasında bir karşılaştırma yapılan çalışan performansını değerlendirmenin organize bir yoludur. Performans değerlendirmesinin sonuçları belgelenmiştir. Daha sonra çalışanlara, yıl boyunca gösterdikleri performansla ilgili olarak gözden geçirme yapılır, geliştirilmeye ihtiyaç duydukları yerleri onlara söyler. Çalışanlar ayrıca belirli bir süre sonra organizasyondaki pozisyonlarını bilmek isterler.

Performans Yönetimi Tanımı

Performans Yönetimi, bir çalışanın hedeflerini planlamayı, izlemeyi ve değerlendirmeyi ve kuruluşa toplam katkısını hedefleyen sürekli bir süreçtir. Performans yönetiminin temel amacı, çalışanların verimliliğini ve etkinliğini teşvik etmek ve iyileştirmektir.

Bu süreçte hem çalışanlar hem de yöneticiler hedefleri belirlemeye, performansı veya ilerlemeyi değerlendirmeye, çalışanlara gelişim için düzenli aralıklarla eğitim ve geri bildirim sağlamaya, çalışanlar için geliştirme programları uygulamak ve başarıları için ödüllendirmeye katılmaktadırlar.

Bu süreç sayesinde hem çalışan hem de işveren, çalışanın performansını göz önünde bulundurarak, çalışanın kuruluşun nihai hedefi ile ilgili birleşik hedeflerini belirleme şansına sahip olur. Bu şekilde, tarafların hedefleri, kuruluşun genel hedeflerine ve çalışanın büyümesine ve gelişmesine ulaşmada yardımcı olan netleşti.

Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Arasındaki Temel Farklılıklar

Performans değerlendirmesi ile performans yönetimi arasındaki ana farklar şunlardır:

  1. Çalışanların gelecekteki büyüme ve gelişmeleri için performanslarını ve potansiyellerini değerlendirmenin organize bir yolu Performans Değerlendirme olarak bilinir. Kuruluşun insan kaynaklarını yönetme sürecinin tamamı Performans Yönetimi olarak bilinir.
  2. Performans Değerlendirme bir süreç iken Performans Yönetimi bir süreçtir.
  3. Performans değerlendirmesi esnek değildir, ancak performans yönetimi esnektir.
  4. Performans Değerlendirme, çalışanların verimliliğini artırmak için çalışan bir araçtır. Ancak, performans yönetimi stratejik bir araçtır.
  5. Performans Değerlendirmesi, organizasyonun bir insan kaynakları departmanı tarafından gerçekleştirilirken, performans yönetiminden yöneticiler sorumlu tutulur.
  6. Performans değerlendirmesinde düzeltmeler geriye dönük olarak yapılır. Performans yönetimi aksine ileriye dönük.
  7. Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi durumunda tam tersi olan kişisel bir yaklaşıma sahiptir.
  8. Performans Değerlendirmesi sonunda gerçekleştirilir, ancak Performans Yönetimi devam eden bir süreçtir.

Sonuç

Bu nedenle, performans değerlendirme ve performans yönetimi teriminin tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bunların çelişkili olduğu söylenemez, çünkü performans değerlendirmesinin kendisi performans yönetiminin bir parçasıdır. Bu şekilde, performans yönetiminin bazı adımları içeren daha büyük bir terim olduğunu söyleyebiliriz.

Top