Tavsiye, 2020

Editörün Seçimi

Net Gelir ve Net Kar Arasındaki Fark

Net kar, tüm giderler (nakit ve gayrinakdi), faiz, vergiler ve zararlar üzerinde çalıştıktan sonra elde edilen kar olarak anlaşılabilir. Muhasebe döneminde şirketin ticari faaliyetlerinden elde ettiği asıl kardır. Net gelirle tamamen aynı değil. Teknik olarak net gelir, imtiyazlı hissedarlara temettü çekildikten sonra fiili tutarın firmada kalması anlamına gelir .

İş dünyasında, iki terim de oldukça sık duyuldu. Birçoğu net kar ve net gelir terimlerini birbirlerinin yerine kullanır, ancak bu eş anlamlı değildir, çünkü bu ikisi arasında hesaplarda çalışırken bilmesi gereken küçük ve ince fark vardır. Öyleyse, aralarındaki farklılıkları detaylandırdığımız makaleye bir göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelNet gelirNet kazanç
anlamHissedarlar için mevcut olan gelir Net Gelir olarak bilinir.Şirketin kazandığı asıl kar, Net Kar olarak bilinir.
KullanımlarıHisse başına kazanç hesaplanırken faydalıdır.Şirketin karlılığını gösterir.

Net Gelirin Tanımı

Net gelir, işletmenin kalan kişiden elde edilen gelirleridir. Net kazanç terimi genellikle net gelir yerine birçok kez kullanılır. Net kardan doğduğumuzda, tercih edilen hisse senedi temettü indirgenir. Kalan kısım rezervlere ve fazlalara aktarılır ya da hisse sahiplerine temettü olarak veya her ikisine birden dağıtılır. Özkaynak hissedarı fonundaki net artış.

Net Kar Tanımı

Toplam gelir toplam giderleri aştığında, Net Kar ortaya çıkar. Gelir tablosunun (veya kar veya zarar hesabının) son satırında gösterilir. Brüt kardan (satılan - satılan malların maliyeti) tüm işletme ve işletme dışı giderler (faiz ve vergiler dahil) düşülürken, işletme dışı gelir, işletmenin Net Karı ile sonuçlanır.

Net Gelir ve Net Kar Arasındaki Temel Farklılıklar

Net gelir ve net kar arasındaki fark, aşağıdaki nedenlerle açıkça ortaya çıkarılabilir:

  1. Net kardan temettü tercihinin düşülmesinden sonra ortaya çıkan gelir Net Gelir'dir. Bir şirketin belirli bir muhasebe yılında kazandığı saf kar, Net Kar olarak bilinir.
  2. Net Gelir, hissedarlar için hisse başına kazanç hesaplanırken, Net Kâr ise şirketin karlılık pozisyonunu göstermek için kullanılır.

Sonuç

Genellikle, her iki terim de eş anlamlı olarak kullanılır, ancak Net Kar ile Net Gelir arasında yalnızca küçük bir fark vardır. Aralarındaki tek fark, tercih edilen hisse senedi temettüsüdür. Tercih edilen temettü net kardan düştüğünde, şirketin net geliri ortaya çıkar.

Top