Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Yatırım ve Spekülasyon Arasındaki Fark

Finansal jargonda yatırım ve spekülasyon terimleri üst üste biner ve eş anlamlı olarak kullanılır. Yatırımda, zaman ufku göreceli olarak daha uzundur, genellikle en az bir yıla kadar yayılırken, spekülasyonda bu terim yalnızca yarım yıla kadar uzayabilir.

Amerikalı bir ekonomist ve profesyonel yatırımcı olan Benjamin Graham’a göre, yatırım tam bir analiz sonucunda yatırılan tutarın güvenliğini ve yeterli getiriyi sağlayan bir faaliyettir. Tersine, spekülasyon bu gereklilikleri karşılamayan bir aktivitedir.

Bu ikisi arasındaki temel ayırt edici nokta, yatırımdaki gelirin tutarlı olması, ancak spekülasyon durumunda tutarsız olmasıdır. Bu nedenle, bu makale yatırım ve spekülasyon arasındaki farkları gidermeye çalışıyor. Bir göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelYatırımSpekülasyon
anlamİade alma amacıyla bir varlığın alımına yatırım denir.Spekülasyon, önemli bir kâr umuduyla, riskli bir finansal işlem yürütme eylemidir.
Kararın temeliTemel faktörler, yani şirketin performansı.Hearsay, teknik çizelgeler ve pazar psikolojisi.
Zaman ufkuUzun vadedeKısa dönem
Risk içerirOrta riskYüksek risk
Kar amacıDeğerdeki değişikliklerFiyatlardaki değişiklikler
Beklenen getiri oranıMütevazı getiri oranıYüksek getiri oranı
paraBir yatırımcı kendi fonlarını kullanır.Bir spekülatör ödünç para kullanır.
GelirKararlıBelirsiz ve Düzensiz
Katılımcıların DavranışıMuhafazakar ve DikkatliCesur ve Dikkatsiz

Yatırımın Tanımı

Yatırım, gelir elde etme beklentisiyle varlığın iktisabı anlamına gelir. Daha geniş bir anlamda, gelecekte ortaya çıkacak faydalar için mevcut paradan veya diğer kaynaklardan fedakarlık anlamına gelir. Yatırımın iki ana unsuru zaman ve risktir

Günümüzde, banka hesabına para yatırabileceğiniz veya mülkünüz veya şirket hisselerini satın alabileceğiniz veya paranızı devlet tahvillerine yatırabileceğiniz veya EPF gibi fonlara katkı sağlayabileceğiniz için piyasada bir dizi yatırım seçeneği bulunmaktadır. veya PPF.

Yatırımlar, temel olarak sabit gelirli yatırım ve değişken gelirli yatırım olmak üzere ikiye ayrılır. Sabit gelirli yatırımlarda tahvil, imtiyazlı hisse senetleri, teminat fonu ve sabit mevduat gibi önceden belirlenmiş bir getiri oranı bulunurken, değişken gelirli yatırımlarda getiri, hisse senedi veya mülk gibi sabit değildir.

Spekülasyonun Tanımı

Spekülasyon, finansal varlıkların piyasa değerindeki dalgalanmalardan çok büyük karlar elde etme beklentisi olan riskli bir finansal işlemle uğraşmayı içeren bir ticari faaliyettir. Spekülasyonda, başlangıçtaki harcamaların tümünü ya da hepsini kaybetme riski çok yüksektir, ancak önemli kar olasılığı ile dengelenmektedir. Bununla birlikte, risk spekülatörler tarafından alınmakta ve uygun şekilde analiz edilmekte ve hesaplanmaktadır.

Spekülasyonlar, hisse senetleri, tahviller, türevler, döviz, emtia vadeli işlem piyasası gibi menkul kıymetlerin fiyatlarındaki yüksek dalgalanmaların görüldüğü piyasalarda görülmektedir.

Yatırım ve Spekülasyon arasındaki Temel Farklılıklar

Yatırım ile spekülasyon arasındaki temel fark, aşağıdaki noktalarda belirtilmiştir:

  1. Yatırım, geri dönüş umuduyla bir varlığın satın alınmasını ifade eder. Spekülasyon terimi, ciddi kar umuduyla riskli bir finansal işlem yürütme eylemini ifade eder.
  2. Yatırımda, kararlar temel analiz, yani şirketin performansı temelinde alınır. Öte yandan, spekülasyon kararlarında hearsay, teknik çizelgeler ve piyasa psikolojisine dayanmaktadır.
  3. Yatırımlar en az bir yıl süreyle yapılır. Dolayısıyla, spekülatörlerin sadece kısa vadeli varlıkları elinde tuttuğu spekülasyonlardan daha uzun bir zaman dilimine sahiptir.
  4. Risk miktarı yatırımda ılımlı, spekülasyon durumunda ise yüksektir.
  5. Yatırımcılar, varlığın değerindeki değişiklikten kar beklerler. Talep ve arz güçleri nedeniyle fiyatlardaki değişiklikten kar bekleyen spekülatörlerin aksine.
  6. Bir yatırımcı, yatırımın mütevazi getiri oranını bekler. Aksine, bir spekülatör, spekülasyondan, kendisinin getirdiği riske karşılık daha yüksek kar bekler.
  7. Yatırımcı, kendi fonlarını yatırım amacıyla kullanır. Tersine, spekülatör spekülasyon için borç alınmış sermaye kullanır.
  8. Spekülasyonda, gelirin istikrarı yoktur, yatırım durumunda olmayan belirsiz ve kararsız değildir.
  9. Yatırımcıların psikolojik tutumu muhafazakar ve temkinlidir. Buna karşılık, spekülatörler cesur ve dikkatsizdir.

Sonuç

Bu tartışmanın sonunda, her ikisinin de farklı olduğu ve birbirinin yerine kullanılmaması gerektiği söylenebilir. Yatırımcılar, piyasadaki likiditeyi korumada çok önemli bir rol oynamaktadır, ancak spekülatörler de yatırımcıların katılmadığı zamanlarda, aşırı risk emici ve gerekli likidite sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Top