Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Niyet ve Sebep Arasındaki Fark

Amaç, bir kişiyi suça karşı sorumlu hale getirmenin temel unsurudur; bu da genel olarak güdüle zıtlık teşkil eder. İki terimi sık sık birbirinin yerine kullanmamıza rağmen, bunlar yasaların gözünde farklıdır. Amaç bir şeyi yapmanın amacı anlamına gelmesine rağmen, motivasyon bir eylemde bulunma nedenini belirler.

Niyet ile gerekçe arasındaki en temel fark, niyetin, suçlananın zihinsel durumunu, yani bir suçun işlendiği sırada aklında ne olup bittiğini, oysa güdü motivasyonu, yani bir kişiyi ne yapmaya zorladığını gösterir. veya bir şey yapmaktan kaçının. İkisi arasındaki farkları anlamak için aşağıda verilen makaleye bir göz atalım.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelniyetgüdü
anlamAmaç, bir eylemi gerçekleştirmek için, yasalarca yasaklanmış, amaçlı bir eylem ve bilinçli bir kararı ifade eder.Motif, bir kimsenin belirli bir eylemde bulunmasını engellemesine neden olan açık nedene itiraz eder.
Bu ne?Amaçİtici güç
amaçifadeİma
Cezai sorumlulukCezai sorumluluk belirlemek önemlidir.Suçlu yükümlülüğünün belirlenmesi önemsizdir.

Niyetin Tanımı

Ceza hukukunda amaç, bir kişiyi bir suç işlemeye iten, yasalarca yasaklanan veya yasadışı sonuçlara yol açabilecek kasıtlı amaç olarak tanımlanmaktadır. Suç komisyonu ile sonuçlanan özel araçların kullanılması şüphelinin niyetini ifade eder.

Daha iyi ifade etmek gerekirse, niyet bir bireyin iradesini veya planını tanımlar. Dolayısıyla, kasıtlı olarak bir eylem gerçekleştirildiğinde, bir kişinin bir eylemi veya sonucu değil, eylemin sonuçları hakkında tam olarak bildiği bir kazayı veya hatayı yapma isteğini veya amacını belirtir. Bu nedenle amaç, suçluluğun yapıştırılmasında birincil unsurdur.

Hareketin iyi bir niyetle mi yoksa kötü bir şekilde mi yapıldığına bakılmaksızın. Bir kişi, yasalarca yasaklanmış, bilinçli ve bilinçli bir şey yaparsa, ceza yükümlülüğü anlamına gelir.

Motive'un tanımı

Gerekçe, bir kişinin niyetini belirleyen bir hareketin komisyonunun arkasındaki amaç olarak tanımlanabilir. Kısacası, bu, suçlama faaliyetinde bulunmakla suçlanan itiraz, yani sebep.

Suçlu suçun ardındaki sebep, bir bireyin suçunu tespit etmede alakasız olduğu, çünkü belirli bir şekilde davranmaktan veya belirli bir şekilde hareket etmekten kaçınmakla suçlanan nedenleri açıklığa kavuşturmasıdır. Bununla birlikte, polis soruşturması ve davanın diğer aşamaları için gereklidir.

Niyet ve Sebep arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen noktalar, niyet ile gerekçe arasındaki fark söz konusu olduğunda çok önemlidir:

  1. Ceza hukukunda, niyet terimi, yasalarca izin verilmeyen belirli bir şekilde hareket etmek için kasıtlı sebep ve bilinen çaba olarak açıklanmaktadır. Buna karşı, sebep, bir kişiyi bir şeyler yapmaya ya da yapmamaya iten, dolaylı sebep olarak tanımlanmaktadır.
  2. Bir kişinin niyeti, ceza gerektiren suçlarla sonuçlanan belirli araçların ve koşulların kullanılmasıyla belirlenebilir. Tersine, sebep, kişiyi bir eylemde bulunmaya ya da belirli bir şekilde hareket etmekten kaçınmaya iten nedendir.
  3. Amaç, suçun açıkça tanımlanmış bir amacı olmakla birlikte, sebep gizli veya ima edilen amaçtır.
  4. Bir kişinin niyeti, cezai sorumluluğu uygulamak için bir unsur olduğunda, makul şüphenin ötesinde kanıtlanması gerekir. Aksine, sebep, suçluyu yerine getirmenin temel unsuru değildir, bu yüzden kanıtlanması gerekmez.

Sonuç

Amaç, sanığın suçu kasten mi yoksa kazayla mı işlediğini tespit ederken, sebep suçluyu neden suç işlediğini soruyor. Basitçe söylemek gerekirse, gerekçe niyeti zorlar, ikincisi öncekinden doğar.

Her ceza davasında, davalının niyeti her şeyden önemlidir, çünkü suçluluk veya masumiyet ancak bununla kanıtlanabilir. Öte yandan, sebep suçluluk veya masumiyetin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaz.

Top