Tavsiye, 2023

Editörün Seçimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Arasındaki Fark

Rehberlik yaparken, uzman tarafından hazır çözümün verildiği sorunu dinlemeye odaklanılır. Danışmanlık, sorunu tartışmayı ve anlamayı, bire bir oturumlarda kariyeri veya yaşam hedefleri hakkında karar vermesini tavsiye ve güçlendirmeyi amaçlar.

Psikoloji, insan davranışını ve aklını inceleyen bir disiplindir. Bireyin davranış ve düşüncesinin arkasındaki neden hakkında sorular sormaya çalışır. İnsanların kolayca ayırt edemediği iki önemli psikoloji kavramı rehberlik ve danışmanlıktır çünkü hem problemlerin çözümünü hem de insani gelişmeye yönelik çalışmaları bulmaya çalışır. Rehberlik ve danışmanlık arasındaki farkları öğrenmek, sizin için doğru yöntemi seçmenize yardımcı olabilir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelRehberlikRehberlik
anlamRehberlik, bir sorunu çözmek ya da zorlukların üstesinden gelmek için bir üst tarafından sağlanan bir öneri ya da ilgili bir bilgiyi ifade eder.Danışmanlık, kişisel veya psikolojik sorunların üstesinden gelmesinde kendisine yardımcı olması için bir danışman tarafından bir kişiye verilen profesyonel bir tavsiye anlamına gelir.
Doğaönleyiciİyileştirici ve Şifalı
yaklaşımKapsamlı ve Dışa DönükDerinlemesine ve içe dönük
Bu ne yapar?En iyi alternatifi seçmede kişiye yardımcı olur.Çözümü kendi başına almasına yardımcı olmak için bakış açısını değiştirme eğilimindedir.
İle fırsatlarEğitim ve kariyer ile ilgili konular.Kişisel ve sosyo-psikolojik konular.
Tarafından sunulanÜstün veya uzman herhangi bir kişiYüksek düzeyde beceri ve mesleki eğitim alan bir kişi.
GizlilikAçık ve daha az özel.Gizli
kipBire bir ya da bir çokBire bir
Karar vermeRehbere göre.Müşteri tarafından.

Rehberliğin Tanımı

Rehberlik, bir öğrencinin özellikle öğrencilerine, bir ders ya da meslek kursu seçme, iş ya da meslek için hazırlık yapma gibi konularda, ilgili alanda üstün olan bir kişiden gelen bir tavsiye ya da yardımdır. Belirli bir eylem süreci için bir kişiyi yönlendirmek, denetlemek veya yönlendirmek sürecidir.

Süreç, öğrencilere veya bireylere, seçimlerinin haklılığı veya yanlışlığından ve geleceklerinin dayandığı kararlarının öneminden haberdar olmalarını amaçlamaktadır. Psikolojik ve eğitsel yeteneklerini ve isteklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için öğrencilere onlar için en uygun kursu seçmelerinde yardımcı olan bir hizmettir. Rehberlik kendini geliştirme ile sonuçlanır ve kişinin mevcut ve geleceğini akıllıca planlamasına yardımcı olur.

Danışmanlığın Tanımı

Danışmanlık terimi, bir kişinin (müşterinin) problemlerini özgürce tartıştığı ve duygularını paylaşdığı, danışmana danışarak müşteriye problemlerle ilgilenmesinde tavsiyelerde bulunan veya yardımcı olan bir konuşma terapisi olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veya sosyo-psikolojik konularla ilgili problemleri tartışmayı, duygusal acıya veya sizi rahatsız hissetmenize neden olan zihinsel dengesizliğe yol açmayı amaçlar. Danışman, müşterinin sorunlarını empatiyle dinler ve gizli bir ortamda tartışır. Bu bir günlük bir işlem değil, ancak birçok oturum var.

Danışmanlık sadece tavsiye vermek veya bir yargıda bulunmak değil, müşteriye sorunların kökenini net bir şekilde görmesi ve sorunlara yönelik olası çözümleri belirlemesinde yardımcı olmaktır. Danışman aynı zamanda müşterinin bakış açısını değiştirerek doğru kararı almasına veya bir hareket tarzı seçmesine yardımcı olur. Ayrıca müşterinin gelecekte sezgisel ve olumlu kalmasına yardımcı olacaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Arasındaki Temel Farklılıklar

Rehberlik ve danışmanlık arasındaki önemli farklılıklar aşağıdaki noktalarda verilmiştir:

  1. Bir problemi çözmek veya zorlukların üstesinden gelmek için bir üst tarafından verilen tavsiye veya ilgili bilgi, rehberlik olarak bilinir. Danışmanlık, kişisel veya psikolojik sorunların üstesinden gelmesinde kendisine yardımcı olması için bir danışman tarafından bir kişiye verilen profesyonel bir tavsiye anlamına gelir.
  2. Rehberlik doğada önleyicidir, danışmanlık ise iyileştirici, iyileştirici veya iyileştirici olma eğilimindedir.
  3. Rehberlik, kişiye en iyi alternatifi seçmesinde yardımcı olur. Ancak danışmanlık, çözümü kendisi için çözebilmesi için bakış açısını değiştirme eğilimindedir.
  4. Rehberlik kapsamlı bir süreçtir; bunun dış bir yaklaşımı var. Öte yandan, danışmanlık, problemin derinlemesine ve içe doğru analizine odaklanır, müşteri bunu anlayana ve tamamen çözene kadar.
  5. Eğitim ve kariyerle ilgili konularda rehberlik yapılırken, sorun kişisel ve sosyo-psikolojik konularla ilgili olduğunda danışmanlık yapılır.
  6. Rehberlik, herhangi bir kişiden daha üstün veya belirli bir alanda uzman olan bir rehber tarafından verilmektedir. Danışmanların sağladığı danışmanlığın aksine, yüksek beceri seviyesine sahip ve mesleki eğitim ile geçirilmiş danışmanlar.
  7. Rehberlik açık olabilir ve bu nedenle gizlilik seviyesi daha düşüktür. Danışmanlıktan farklı olarak, burada tam gizlilik sağlanır.
  8. Bir seferde bir bireye veya bir grup kişiye rehberlik edilebilir. Aksine, danışmanlık her zaman bire birdir.
  9. Rehberde, rehber müşteri için karar alır. Danışmanın aksine, danışanın müşteriye kararları kendi başına vermesini sağlar.

Sonuç

Bu nedenle, yukarıda belirtilen hususları gözden geçirdikten sonra, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın iki farklı terim olduğu açıktır. Rehberlik, danışmanlık yaparken problem çözmeyi, problemleri çözmeyi, üzerinde çalışmayı ve sonra çözmeyi amaçlar. Bununla birlikte, her iki süreç de müşterinin problemlerini çözmeye çalışır, böylece hem müşterinin hem de uzmanın katılımı orada olmalıdır.

Top