Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

GSYİH ve GSMH Arasındaki Fark

GSYİH, yani gayri safi yurtiçi hasıla, bir ülke tarafından üretilen tüm mamul mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini ifade eder. Öte yandan, GNI, ülkenin GSYİH'sini ve yurtdışında kazanılan net geliri hesaba katan gayri safi milli gelir anlamına gelmektedir.

Milli gelir, bir yıl boyunca parasal olarak ölçülen tüm ekonomik faaliyetlerin nihai sonucunu ifade eder. İş seviyesini ve ulusun ekonomik durumunu belirleyen zorunlu bir makroekonomik kavramdır. GSYİH, GSMH, GSMH, NDP ve NNP'yi içeren, ülkenin Ulusal Gelir ölçütleri vardır. Bu önlemlerden GSYİH ve GNI en yaygın kullanılan ölçüdür.

İnsanların çoğu için, bu iki önlem aynıdır, ancak gerçek şu ki, GSYİH ile GSMH arasında bir fark var.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelGSYHGSMH
anlamGSYİH, bir yıl içinde ülke tarafından üretilen toplam ürün ve hizmet çıktılarının resmi parasal ölçütünü ifade eder.GNI, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılalarının ve belirli bir muhasebe yılında yurtdışında kazanılan net gelirin toplamını ifade eder.
önlemlerÜretilen toplam çıktıAlınan toplam gelir
temelyersahiplik
temsilÜlke ekonomisinin gücü.Ülke vatandaşlarının ekonomik gücü.
OdaklanırYerli üretimVatandaşlardan elde edilen gelir

GSYİH'nın tanımı

'GSYH' terimi, bir yıllık bir süre zarfında, ülkenin yerel bölgesinde üretilen tüm mamul mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarını ifade eden Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın kısaltmasıdır. Yerli bölge, aşağıdakileri içeren ulusal gelir muhasebesinde farklı bir anlam ifade eder:

  • Ülkenin bölgesel sularını kapsayan, ülkenin siyasi sınırları dahilinde kalan bölge.
  • İki ya da daha fazla ülke arasında ülkenin vatandaşları tarafından idare edilen gemiler ve uçaklar.
  • İç sularda, ülke vatandaşları tarafından işletilen veya ülkenin resmi sömürü haklarına sahip olduğu bölgelerde su çıkarma işleriyle uğraşan yüzen platformlar, balıkçı gemileri ve petrol ve doğal gaz kuleleri.
  • Konsolosluklar, Elçilikler ve ülkenin askeri kuruluşları, başka bir ülkede bulunuyor.

Ayrıca, yurtdışında yurtiçinde kazanılan gelir, yurtdışındaki ülke vatandaşlarının kazandığı gelirlerden düşülür. Tüketici harcamalarını, devlet harcamalarını, yatırımları ve net ihracatı dikkate alır (yani daha az ithalat ihracatı).

GNI'un tanımı

GNI, ülke vatandaşları tarafından belirli bir mali yıl boyunca tutulan yurtiçi ve yurtdışı üretimin toplamını ifade eden gayri safi milli gelirin kısaltmasıdır. Gayri safi yurtiçi hasıla ile yurtdışında yerleşik yurttaşlar tarafından elde edilen daha az geliri ülke vatandaşları tarafından yurtdışında kazanılan faktör gelirleri içerir. Faktör geliri, toprak, emek, sermaye ve girişimci gibi üretim araçlarının satışından elde edilen geliri ifade eder.

GNI genellikle GSMH ile karşılaştırılır (Gayri Safi Milli Hasıla), ancak ikisi arasındaki tahminin gelir akışına dayanırken ikisi arasında ince bir fark çizgisi vardır, ikincisi ise ürün akışlarına göre hesaplanır.

GSYİH ve GSMH Arasındaki Temel Farklılıklar

GSYİH ve GSMH arasındaki önemli farklılıklar aşağıda verilmiştir:

  1. Bir yıl boyunca ülke tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin toplam çıktısının resmi nicel ölçüsüne Gayri Safi Yurtiçi Hasıla veya GSYİH denir. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla ve belirli bir muhasebe yılında yurtdışında kazanılan net gelirin toplamına GNI denir.
  2. Gayrisafi yurtiçi hasıla, lokasyona, yani ülkenin coğrafi sınırları dahilinde üretilen ürünlere dayanırken, gayri safi milli gelir, bulunduğu ülkenin ülkesinin bulunduğu yere bakılmaksızın, işletmeler tarafından üretilen toplam değeri ifade eder.
  3. GSYİH, bir muhasebe yılında ülkenin ürettiği toplam çıktıdan başka bir şey değildir. GNI, bir muhasebe yılında ülkenin aldığı toplam gelirdir.
  4. GSYİH, ülkenin ekonomik gücünün bir göstergesi olarak kullanılıyor. Aksine, GNI ülke sakinlerinin ekonomik gücünü göstermek için kullanılır.
  5. GSYİH, yerli üretimi vurgularken, GNI ülke vatandaşlarının ürettiği gelire vurgu yapıyor.

Sonuç

Her ikisinin de yansıttığı gibi, ülkenin her yıl ekonomik olarak ne kadar verimli çalıştığını. Veya bunlar, ülke ekonomisini diğer ülke ekonomisiyle karşılaştırmak için bir kıstas olarak kullanılabilir. GSYİH, ülkenin yaşam standardını tahmin etmek için kullanılan bir araçtır, yani eğer GSYH yüksekse, ülkenin sakinlerinin yaşam seviyesi de aynı şekilde tersine. Aksine, GNI ülke sakinlerinin ürettiği toplam geliri hesaplar.

Top