Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Flora ve Fauna Arasındaki Fark

Flora ve faun arasındaki temel fark, floranın bir bölgenin bitki yaşamı veya belirli bir süre hakkında konuşmasıdır. Fauna ise bir bölgenin veya belirli bir dönemin yaban hayatını temsil eder.

Dünya, tüm evrende yaşamı destekleyebilen tek gezegendir. Aslında, milyonlarca yaşam formuna ev sahipliği yapmaktadır. Dünyadaki bitki ve yaban hayatı çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik olarak bilinir. Nereye gidersek gidelim, farklı bitki, çiçek, kuş, böcek, hayvan ve diğer mikro organizma çeşitlerini buluruz.

Sadece belirli bölgede bulunan bazı bitki ve hayvanların olduğunu, yani dünyanın diğer bölgelerinde görülemediklerini fark etmiş olabilirsiniz. Bu bitki ve hayvanlar, o bölgenin florası ve faunası olarak bilinir. Bu makale, flora ve fauna kavramını anlamanıza yardımcı olabilir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelbitki örtüsüFauna
anlamFlora, belirli bir coğrafi bölgedeki veya habitattaki bitki türlerinin toplanması anlamına gelir.Fauna, belirli bir coğrafi bölgede bulunabilen hayvan krallığını ifade eder.
GıdaKendi yemeklerini yaparlar.Yiyecekleri için bitki örtüsüne güveniyorlar.
HareketlilikHareket edemezler.Bir yerden diğerine geçebilirler.
OkuduBotanikZooloji

Flora'un tanımı

Flora, coğrafi bir bölgede veya belirli bir dönemde yetişen bir ekosistemdeki yerel bitkilerin toplanmasını ifade eden Latince bir terimdir. Bu, yılın belirli bir yerinde veya zamanında bulunan çeşitli bitki ömrünü belirten bir botanik terimdir. Bölge, dönem, iklim vb. Esas alınarak sınıflandırılabilir. Ancak, floranın sınıflandırılması öncelikle oluşumunun doğal olduğu çevreye dayanmaktadır.

 • Yerli Flora : Belirli bir bölgeye veya yere ait bitkiler, doğal bitki örtüsü olarak bilinir.
 • Tarımsal Flora : Bunlar, insanlar tarafından kasıtlı olarak yetiştirilir, yani ihtiyaçlarını karşılar.
 • Bahçe Bitkileri : Aksi taktirde, bahçe bitkileri olarak da bilinir, insanlar tarafından dekoratif amaçlar için ekilir.
 • Yabancı Ot Flora : Bunlar, ana bitkilerle birlikte yetişen istenmeyen bitkilerdir.

Fauna'un tanımı

"Fauna" terimi, bir Roma tanrıçasının adını taşıyan bir Yunan kökenlidir. Belli bir coğrafi bölgede, habitatta veya belirli bir zamanda yaşayan hayvan grubunu ifade eder. Kısacası, bir bölgede bulunan hayvan krallığını ifade eder. Aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

 • Cryofauna : Soğuk yerlerde bulunan hayvanlar.
 • Cryptofauna : Gizli mikro habitatlarda korunan organizmaları kapsar.
 • Infauna : Bir su kütlesinin en alt kısmında bulunan, öncelikle okyanus çökelleri olan organizmalar.
 • Epifauna : Bir su kütlesinin dibinde bulunan su hayvanları.
 • Megafauna : Belirli bir alanda veya dönemde bulunan büyük hayvanlar.
 • Mikrofauna : Büyüklüğü çok küçük olan organizmalar bu kategoriye girer.

Flora ve Fauna Arasındaki Temel Farklılıklar

Flora ve fauna arasındaki fark, aşağıdaki nedenlerle açıkça çizilebilir:

 1. Flora, belirli bir coğrafi bölgedeki bitki ömrü veya belirli bir dönemde tanımlanabilir. Öte yandan fauna, kuşlar ve belirli bir bölgede veya dönemde bulunan mikro organizmalar da dahil olmak üzere vahşi yaşamı ifade eder.
 2. Flora, fotosentez sürecinde kendi yiyeceklerini yapar. Tersine, fauna kendi yiyeceklerini yapamaz ve otçullar ve omnivor hayvanlar gibi yiyecekleri için bitkilere bağımlıdır.
 3. Hareketlilik söz konusu olduğunda, flora hareketsizdir, oysa fauna bir yerden diğerine kolayca hareket edebilir.
 4. Flora çalışması botanikte yapılır. Buna karşı, hayvanat bahçesinde fauna çalışıyoruz.

Sonuç

Flora, fauna ve diğer çeşitli yaşam formlarıyla birlikte bir bütün olarak biota olarak adlandırılır. Flora ve fauna krallığındaki çeşitlilik, toprak, toprak, sıcaklık, fotoperyot (güneş ışığı), yağış, ekosistem ve bitki örtüsü türlerinden kaynaklanmaktadır. Bir bölgenin florası ve faunası ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olur ve ayrıca yerel ekonomileri genişletir.

Top