Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Çıkış (0) ve Çıkış (1) Arasındaki Fark

Exit (0) ve exit (1), program yürütülürken denetimi programdan atlatan C ++ 'ın atlama ifadeleridir. Exit (0) ve exit (1) işlevlerinin her ikisi de programdan çıkmak için kullanılır, ancak exit (0) ve exit (1) arasında büyük bir fark vardır. Çıkış (0) programın başarılı bir şekilde sonlandırıldığını ve çıkış (1) programın anormal bir şekilde sonlandırıldığını gösterir.

Karşılaştırma çizelgesi yardımıyla exit (0) ve exit (1) arasındaki farkı çalışalım.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelçıkış (0)çıkış (1)
Temelİşletim sistemini, programın "başarılı / normal" sonlandırılması / tamamlanmasıyla ilgili olarak bildirir.İşletim sistemini programın "anormal" sona ermesi hakkında raporlar.
Sözdizimiçıkış (0);çıkış (1);
gösterirGörevin başarıyla gerçekleştirildiğini gösterir.Görevin hata nedeniyle iptal edildiğini gösterir.
MakrolarEXIT_SUCCESSEXIT_FAILURE

Exit'in tanımı (0)

Exit (0) işlevi, C ++ 'ın bir atlama ifadesidir. Programı sonlandırmak veya kontrolün programdan çıkmasına izin vermek için kullanılır. İşletim sistemini, programın görevinin başarıyla tamamlandığını belirten işletim sistemine bildiren programın başarılı bir şekilde sonlandırıldığı hakkında rapor verir. “0” dönüş kodu için kullanılan makro “EXIT_SUCCESS” dır, bu nedenle çıkış yolunda kullanabilirsiniz (EXIT_SUCCESS). Exit (0) fonksiyonunun genel şekli: -

 void exit (int return_code); 

Burada formal parametre “return_code”, çağırma işlevine döndürülen değerdir. Returen_code her zaman tamsayı tipindedir, çünkü çağıran fonksiyona döndürülen değer sıfır ya da sıfır olmayan bir değer olacaktır. Exit (0) standart bir kütüphane işlevidir, eğer programda exit (0) kullanıyorsak başlık dosyasını kullanmak zorundayız.
Çıkışı (0) bir örnekle anlayalım: -

 #include // standart kütüphane işlevi int main () {FILE * ptrFile; ptrFile = fopen ("myfile.txt", "r"); // dosyayı salt okunur modda açarsanız (ptrFile == NULL) {cout << "Dosya açarken hata"; çıkış (1); // dönüşümlü olarak exit (EXIT_FAILURE)} kullanabilirsiniz exit (0); // dönüşümlü olarak exit (EXIT_SUCCESS)} kullanabilirsiniz 

Yukarıdaki kodda “myfile.txt” adlı bir dosyayı açmaya çalışıyoruz. “Myfile.txt” dosyasına bir işaretçi yarattık. “Myfile.txt” dosyası mevcutsa, işaretçi bu dosyanın adresini gösterecek ve exit (0), işletim sisteminin dosyanın başarıyla açıldığını bildirerek çalışacaktır. Dosyanın bulunmaması durumunda, “myfile.txt” dosyası işaretleyiciyi şimdi NULL içerecek ve exit (1), dosyanın hata veya başka bir şey yüzünden açılmadığını bildiren işletim sistemini bildirecek şekilde çalıştırılacaktır.

Çıkış tanımı (1)

Exit (1) işlevi ayrıca bir C ++ atlama ifadesidir. Çıkış (1) ayrıca programı sonlandırır ancak anormal bir şekilde. Çıkış (1), işletim sistemine programın başarıyla yürütülmediğini veya bir hata veya başka bir hata nedeniyle yürütme arasında iptal edildiğini bildirir. Exit (1) işlevi standart kütüphane işlevinde tanımlanmıştır, programınızda exit (1) kullanıyorsanız, programın başındaki başlık dosyasından özellikle bahsetmeniz gerekir.
“1” dönüş kodu için makro “EXIT_FAILURE”, yani “exit (EXIT_FAILURE)” şeklinde yazılabilir.
Şimdi programın yardımıyla exit (1) fonksiyonunu anlayalım.

 // yığının en üstündeki öğeyi pop int pop (int yığın_adı, int boyut, int Üst) {if (Top == - 1) {cout << "yığın akıyor"; çıkış (1); } else {int s = s [Üst]; Üst--; geri dönüş (ler); }} 

Burada, eğer yığının tepesinin boş olduğu belirlenirse, örneğin Üst -1 ise, eleman yığının tepesine açılır. Sonra yığındaki en üstteki öğeyi açma görevi, yığın boş olduğu için başarıyla tamamlanmadı, sonra çıkışa döndük (1). Pop işlevinin görevinin tamamlanmadığını gösterir. Bu nedenle, yürütme anormal biçimde sonlandırıldı.

Çıkış (0) ve Çıkış (1) Arasındaki Temel Farklar

  1. Programın başarıyla sonlandırıldığını belirten tek return_code “0” dır. Programın olağandışı bir şekilde sonlandırıldığını bildirmek için “0” dışında herhangi bir değeri kullanabiliriz; yani “1”, “2”, “3”… kullanabiliriz. Bu, sıfır olmayan bir değerin programın olağandışı bir şekilde sonlandırıldığını gösterir.
  2. Return_code yerine bir Makro da kullanılabilir. “0” yerine “EXIT_SUCCESS”, “1” yerine “EXIT_FAILURE” kullanabilirsiniz.

Benzerlik:

  1. Hem exit (0) hem de exit (1), C ++ 'nın jump ifadeleridir.
  2. Hem çıkış (0) hem de çıkış (1), programı sonlandırmak için kullanılır.
  3. Çıkış (0) ve çıkış (1), başlık dosyasında tanımlanmıştır.
  4. Hem çıkış (0) hem de çıkış (1), programın sonlandırılma durumunu işletim sistemine bildirir.

Not:

Exit () işlevi hiçbir şey döndürmezse, programın sonlandırılmasının durumunu işletim sistemine göstermek istemediği anlamına gelir.

Sonuç:

Programın sonlandırılmasının durumunu bildirmek için kişi bir exit () işlevi kullanılır. Bir çıkış (0), işletim sistemine programın görevinin başarıyla tamamlandığını gösterir. Bir çıkış (1) programın görevinin tamamlanmadığını ve programın yürütülmesinin olağandışı bir şekilde iptal edildiğini ortaya koymaktadır.

Top