Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Temel ve Uygulamalı Araştırma Arasındaki Fark

Araştırma, karar almaya temel oluşturan hesaplanmış bir soruşturmadır. Söz konusu sorunlara çözüm bulmak için, bir birey ya da kurum tarafından sistematik olarak gerçekleştirilen çalışma olarak anlaşılabilir. Hedeflere göre bilgi toplamak için anket veya deney yapılır. Yararına dayanarak, araştırma iki kategoriye ayrılır, yani temel ve uygulamalı araştırma, burada temel araştırma gerçek bilgiye daha fazla bilgi ekleyen bir araştırmadır.

Aksine, uygulamalı araştırma, pratik kullanıma sunulan ve pratik sorunları çözmek için faydalı olan araştırmayı ifade eder. Bu makale temel ve uygulamalı araştırma arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olabilir.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelBasit AraştırmaUygulamalı araştırma
anlamTemel Araştırma, mevcut bilimsel bilgi tabanını genişletmeyi amaçlayan çalışmayı ifade eder.Uygulamalı Araştırma, belirli pratik problemleri çözmek veya belirli soruları cevaplamak için tasarlanmış bir araştırmadır.
DoğaTeorikPratik
YararEvrenselSınırlı
İle ilgiliBilimsel bilgi ve tahmin geliştirmeTeknoloji ve tekniğin gelişimi
HedefMevcut olana biraz bilgi eklemek için.Eldeki problemin çözümünü bulmak.

Temel Araştırmanın Tanımı

Temel Araştırma veya başka bir şekilde saf veya temel araştırma olarak adlandırılan, öncelikle doğal bilimlerde, bir konunun veya belirli bir doğa olayının tam olarak anlaşılması için bilimsel bilginin ilerletilmesine odaklanan bir araştırmadır. Özet olarak, bilgi uğruna bilgi edinildiğinde, buna temel araştırma denir.

Temel Araştırma tamamen teoriktir, bu temel prensiplere ve test teorilerine odaklanır. Temel yasayı anlama eğilimindedir.

Temel Araştırma, insan davranışına ilişkin teorinin genelleştirilmesi ve formülasyonu ile ilgilidir. Evrensel uygulanabilirliği olan bilgilerin toplanmasına yöneliktir. Bu nedenle, temel araştırma, mevcut bilgiye yeni bilgiler eklenmesinde yardımcı olur.

Uygulamalı Araştırmanın Tanımı

Uygulamalı Araştırma, doğa bilimlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını kapsayan bir araştırma olarak tanımlanabilir. Özel pratik sorunlara çözüm sunmaya ve yenilikçi teknolojiyi geliştirmeye yöneliktir.

Daha iyi ifade edersek, gerçek hayattaki durumlara uygulanabilecek bir araştırmadır. Sonuçları ilgili koşullarla ilişkilendirmek için belirli bir koşul kümesini inceler.

Uygulamalı araştırma, bir işletme problemi yaşayan belirli sonuçlara odaklanan araştırmaları içerir. Ayrıca, sosyal, ekonomik ya da politik eğilimleri tespit etmeye yönelik araştırmalar uygulamalı araştırma olarak da adlandırılmaktadır.

Temel ve Uygulamalı Araştırma Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen noktalar temel ve uygulamalı araştırma arasındaki farklılıkları açıklar:

  1. Temel Araştırma, halihazırda mevcut olan bilimsel bilgi tabanını genişletmeye çalışan bir araştırma olarak açıklanabilir. Aksine, uygulamalı araştırma, gerçek hayattaki problemleri çözmede yardımcı olan bilimsel çalışmayı ifade etmek için kullanılır.
  2. Temel araştırma tamamen teorik olmakla birlikte, uygulamalı araştırmaların pratik bir yaklaşımı vardır.
  3. Temel araştırmanın uygulanabilirliği, öncekinin evrensel olarak uygulanabilir olması anlamında uygulamalı araştırmadan daha büyüktür; ikincisi ise, yalnızca gerçekleştirildiği belirli soruna uygulanabilir.
  4. Temel araştırmanın temel kaygısı bilimsel bilgi ve tahminler geliştirmektir. Öte yandan, uygulamalı araştırma, temel bilimin yardımıyla teknolojinin ve tekniğin gelişmesine vurgu yapmaktadır.
  5. Temel araştırmanın temel amacı, halihazırda var olana biraz bilgi katmaktır. Tersine, uygulamalı araştırma, ele alınan soruna bir çözüm bulmaya yöneliktir.

Sonuç

Araştırmanın türü, araştırmanın yapıldığı seviye ve amacına göre değişebilir. Amaç, belirli bir bilimsel bilgi eklemek olduğunda, uygulamalı araştırma konusundaki temel araştırmayı seçebilir, ancak araştırılan soruna uygun bir çözüm tanımlamanın önemli olduğu durumlarda uygulamalı araştırma tercih edilir.

Top