Tavsiye, 2024

Editörün Seçimi

Muhasebe ve Denetim Arasındaki Fark

Muhasebe süreci sona erdiğinde, hesap kitaplarının gerçek ve dürüst resmini belirlemek amacıyla denetim başlar. Kayıt tutma ve mali tablo hazırlığı ve sunumu bir faaliyettir. Muhasebe, firmalar tarafından parasal işlemlerinin takibinde kullanılır. İşletmenin anladığı dil, işyerinin mali tablolarını rapor etmenin aracı olduğu gibi.

Bunun aksine, Denetim, finansal tabloların doğrulanması ve değerlendirilmesi bir faaliyettir. İşletmenin muhasebe personeli tarafından hazırlanan finansal kitapların doğruluğunu kontrol etmeyi ve taramayı amaçlar. Böylece, muhasebe bilgilerinin geçerliliği ve güvenilirliğini belirler.

Muhasebe ve denetim arasındaki farkı anlamak için size sunulan makaleye göz atın.

Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma için temelMuhasebedenetleme
anlamMuhasebe, bir kurumun hesaplarının kaydını sistematik olarak tutmak ve mali yılın sonunda finansal tabloların hazırlanması anlamına gelir.Denetim, bir kuruluşun hesap defterlerinin ve mali tablolarının incelenmesi anlamına gelir.
Tarafından yönetilenMuhasebe StandartlarıDenetim Standartları
Tarafından yapılan işMuhasebeciDenetçi
amaçBir kurumun performansını, karlılığını ve finansal durumunu göstermek.Bir gerçeği ortaya çıkarmak için, bir örgütün mali beyanının ne ölçüde doğru ve adil bir bakış açısı sağladığı.
başlaMuhasebe defter tutma bittiği yerde başlar.Muhasebe sona erdiğinde denetim başlar.
dönemMuhasebe sürekli bir süreçtir, yani işlemlerin günlük kaydı yapılır.Denetim periyodik bir süreçtir.

Muhasebenin Tanımı

Muhasebe, işletmenin ekonomik faaliyetlerini anlamaya yardımcı olan uzmanlaşmış bir iş dilidir. İşletmenin günden güne parasal işlemlerini düzenli bir şekilde yakalamak ve bunları çeşitli gruplara göre sınıflandırmak bir eylemdir, bu işlemler, aciliyet anında kolayca yönlendirilebilecekleri şekilde özetlenir, daha sonra analiz edilir ve anlaşılır Mali tabloların sonuçları ve nihayetinde sonuçları ilgili taraflara iletmek.

Muhasebenin temel işlevi, karar vermede özellikle finansal nitelikte olan maddi bilgileri sağlamaktır. Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Vergi Muhasebesi, Finansal Muhasebe, İnsan Kaynakları Muhasebesi, Sosyal Sorumluluk Muhasebesi Muhasebe alanlarını oluşturmaktadır. Muhasebenin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Dergi, Yardımcı Kitaplar, Defter ve Deneme Dengesi aracılığıyla doğru kayıt tutma
 • Ticaret ve Kar / Zarar Hesabı ile elde edilen kayıtlardan sonuçların (karlılık pozisyonu) belirlenmesi
 • İşletmenin finansal durumunu Bilanço ile gösterme
 • İlgili taraflara ödeme gücü ve likidite durumu hakkında gerekli bilgilerin sağlanması.

Denetimin Tanımı

Denetim, bir işletmenin finansal bilgilerini doğru ve adil bir görüş hakkında fikir vermek amacıyla bağımsız olarak incelemek için kullanılan yöntemdir. Buradaki organizasyon, büyüklüğü, yapısı, yapısı ve şekli ne olursa olsun tüm varlıklara atıfta bulunur.

Denetim, finansal tabloların geçerliliğini ve güvenilirliğini tespit etmek için işlemin her bir yönünün eleştirel ve tarafsız bir incelemesidir; yani kuponlar, makbuzlar, hesap defterleri ve ilgili belgeler doğrulanır. Ayrıca, hesaplarda yanlışlık veya sahtekarlık veya kasıtlı manipülasyon veya yanlış tahsis vb. Detaylı inceleme ile tespit edilebilir.

Denetçi, finansal bilgilerin doğruluğunu ve şeffaflığını denetler, muhasebe standartlarına uygunluk ve vergiler uygun şekilde ödenir veya ödenmez. Muhasebe defterleri ve finansal kayıtların tamamen denetlenmesinden sonra, rapor şeklinde görüş bildirir. Denetçiyi atayan kişiye doğru ve dürüst görüş bildirilir. İki tür Denetim Raporu vardır, bunlar:

 1. değiştirilmemiş
 2. Değiştirilmiş
  • nitelikli
  • ters
  • feragat

Denetim dahili ve harici olarak yapılabilir. İç denetim görevi, iç kontrol sistemlerini ve muhasebe sistemini geliştirmek üzere kuruluşun yönetimi tarafından atanan bir iç denetçi tarafından yerine getirilir. Dış Denetçi şirket ortakları tarafından atanır.

Muhasebe ve Denetim Arasındaki Temel Farklılıklar

Aşağıda verilen hususlar, muhasebe ile denetim arasındaki farkı detaylı olarak açıklamaktadır:

 1. Muhasebe parasal işlemlerin kayıtlarını tutmak ve şirketin mali tablolarını hazırlamak düzenli bir sanattır. Denetleme, finansal bilgilerin bağımsız ve doğru değerlendirilmesini içeren analitik bir iştir ve doğru ve dürüst görüş hakkında bir görüş bildirir.
 2. Muhasebe, Muhasebe Standartlarına tabidir, oysa Denetleme Standartları Denetime aittir.
 3. Muhasebe, Muhasebeciler tarafından gerçekleştirilen basitleştirilmiş bir iştir, ancak Denetim karmaşık bir iştir, bu nedenle denetçilerin bunu yapması için gereklidir.
 4. Muhasebenin temel amacı, karlılık pozisyonunu, finansal pozisyonu ve kuruluşun performansını ortaya koymaktır. Tersine, denetim, finansal tabloların doğruluğunu kontrol etmektir.
 5. Muhasebe sürekli bir faaliyettir. Denetimin aksine, bu periyodik bir faaliyettir.
 6. Muhasebe Sonu Denetimin başlangıcıdır.

Sonuç

Muhasebe ve Denetim her ikisi de uzmanlık alanlarıdır, ancak denetimin kapsamı muhasebeden daha geniştir çünkü muhtelif eylemler, vergi kuralları, muhasebe standartları bilgisi ve denetimin standartlarının yanı sıra iletişim becerilerinin de bilinmesi gerekmektedir.

Bunun dışında gizlilik, dürüstlük, dürüstlük ve bağımsızlık, denetim prosedürünü gerçekleştirirken sürdürülmesi gereken temel şartlardır. Denetçi tarafından sunulan raporlar, rasyonel karar vermede alacaklılar, hissedarlar, yatırımcılar, tedarikçiler, borçlular, müşteriler, devlet vb. Mali tablo kullanıcıları için faydalıdır.

Muhasebe daha az olmamakla birlikte, Muhasebe standartları, ilkeleri, sözleşmeleri ve varsayımları ile Şirketler Yasası kurallarını ve vergi yasalarını tam olarak bilmesini gerektirir. Denetim prosedürü yalnızca muhasebe uygun şekilde yapıldığında gerçekleştirilir; ihmal edilemez.

Top